n18-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] Piltsusj:s mynning
Sv:127 21.5. Strand vid Piltsusj. 100 m från mynningen. Sand med slamskikt på ytan, ställvis rätt tät vegetation. Dominanter: Dysch. globosus, D. arenosus, Bl. arenarius (ren sand), vidare Sten. bipunctatus Bemb. 4-maculatum, B. doris, B. humerale, B. obliquum, B. mannerheimi Acupalp. flavic. Ac. dorsalis, A. exiguus, Elaphr. riparius, Syncalypta, Georyssus crenul. Lathrob. fulvipenne, L. fovulum, Hypn. riparius Philanthus (3 arter), Stenus sp, Bledius pallipes, Bl. defensus?, Microlestes
Sv:128 21.5. Slaghåv på lundartade lokaler norr om Gumbaritsa (Salix, Alnus, Betula, Prunus, Rubus idaeus, Stellaria holostea, Urtica m.fl.)
Sv:129 21.5. Sållning i myrstack på samma lokal som föregående
Sv:130 21.5. Sållning under sälg på samma plats som föregående
Sv:131 15.-21.5. Gumbaritsa. Flygande o. krypande, under stockar o. dy.
Sv:132 21.5. Gumbaritsa. I skyttegrav i sandjord på kulturmark i byn
Sv:133 21.5. Under stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
Sv:134 23.5.
Sv:134etiketteras Segesa

Sv:134 23.5. Segesanjoki, strandbankar. Bankarnas av mycket ensartad typ, bestå mycket finkornig sandblandad lera, ställvis är den bar, ställvis förekommer ett m.e.m. tunt humuslager överst. Den bara sanden vanligen glest bevuxen eller vegetationslös. Här förekomma bl.a. Dyschirius arenosus, Bemb 4-maculatum, B. litorale, B. rupestre, Stenus biguttatus, St. bipunctatus, Bemb ruficolle (1 ex.), Bledius talpa, Bl. subterraneus o. Tachuys [Tachyusa] constricta. Där ett humuslager finnes växer olika tätt Scirpus silvaticus o. Carex aquatilis, ställvis även Poa nemoralis o. Peplis portula. Här förekomma bl.a. Elaphrus cupreus, E. riparius, Phil. tenuis Phil fulvipes, Bemb. obliquum, B. azurescens (7 ex.) Acupalp. flavicollis, Aegialia sabuleti, Tachyusa leucopus, T. coarctata Dysch. septentr. Limnichus sericeus, Hippuriphila, Brachyusa Bledius pallipes, Bl? terebrans, Bemb. articulatum, Bagous nigritarsis

Sv:135-139, 137a etiketteras Gumbaritsa

Sv:135 4.5. Under granbark 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Sv:136 24.5. Krypande på sandmark nära Piltsusj:s mynning. Cis o. Epuraea på Polyporus på björk
Sv:137 19.5. Ladogas strand vid Gumbaritsa
Sv:138 5.5. Gumbaritsa, hästspillning
Sv:139 12.5. Bland Sphagnum i försumpad granskog 2 km norr [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages