n2-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
102-103

[s] 102

Hemiptera
D A Wikström 1884.

103-116 Sastmola På sträckan mellan Risby och Isojärvi sjö 8/VII
117-118 Räfsö 12/VII
119-130 Töfsala Kahiluoto 14/VII
131 Töfsala Kahiluoto 22/VII
132-136 Brändö Kyrklandet 25/VII
137-155 Brändö Kyrklandet 26/VII
156-183 Brändö Krokholmen 28/VII
184-206 Brändö Kyrklandet 29/VII
207-214 Brändö Söderholmen 30/VII
215-229 Kumlinge På kyrklandet och Ingesholma ö 2/VIII
230-247 Kumlinge Kyrklandet 4/VIII 245 i en vattensamling på berg, 246-247 i Långsund träsk.
248-267 Kumlinge Kyrklandet 5/VIII
268-274 Kumlinge Snäckö holmen 6/VIII
275-293 Töfsala Kahiluoto 15-30/VIII
294-303 Iniö Jumo holme, hufvudsakligen från en sådd äng 1/IX
304-308 Iniö Kyrklandet 2/IX
309-316 Iniö Kyrklandet 3/IX 309 på Salix
317 Töfsala Kahiluoto, på Ribes Grossularia 6/IX

[s] 103

Lepidoptera

Gula nummerlappar

1 Nakkila i granskog 20/V
2-4 Nakkila i granskog 22/V
5 Nakkila i tallskog 25/V
6-13 Norrmark Kyrkobyn 30/V
14-24 Norrmark Kyrkobyn, skogsbacke 31/V
25-28 Norrmark Vid Torajärvi sjö 2/VI
29-32 Norrmark Vid Kyläjärvi sjö 4-5/VI
33-38 Påmark 8/VI 37-38 från Norrmark der de funnos på vedtrafvar 6/VI
39-41 Påmark Boningsrum 7/VI
42 Norrmark Vid Kyläjärvi sjö, på Salix 12/VI
43 Hvittisbofjerd Gisselö 14/VI
44-45 Hvittisbofjerd Äng 15/VI
46-49 Hvittisbofjerd Launuiskogen 16/VI
50-65 Hvittisbofjerd i skogen mellan kyrkbyn och Keikovesi 19/VI
66-74 Hvittisbofjerd i Isokorpi skogen 20/VI
75-80 Sastmola Tuorila by 24/VI
81-83 Sastmola Tuorila by, boningsrum 25/VI
84-92 Sastmola Långfors, skog 27/VI 86-87 på Salix.

XML file: 

User login

Languages