n2-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
112-113

[s] 112

Coleoptera
J. Sahlberg. 1885.

111-121 Karislojo d. 23-28 juli
122-142 Karislojo d. 30 juli (133 Karkkali, 134-142 i murken asp vid Haapajärvi medelst sållning)
143-185 Karislojo augusti (175 små gran på Karkkali)
186-203 Karislojo sept. 1-9 (186 eksvampar vid Pipola, 193 under granbark på Karkkali, 202 under granbark bakom kantoons
204-211 Karislojo 10-15 sept.
212-222 Sammatti d. 16 sept.
223-246 Karislojo under bark af torkad gran i bränd skog nära d. 10-19 sept.

Hemiptera
1-5 Karislojo d. 2-8 maj
6-8 Karislojo juni
9-10 Karislojo La Piccola d. 13 juli
11 Karislojo d. 14 juli
12 Karislojo d. 15 juli

[s] 113

Hemipt. Lepid. O Trich.
J. Sahlb.

13-16 Sammatti d. 20 juli
17-39 Karislojo d. 21 juli - 17 sept
40 Sammatti d. 19 sept.
41 Karislojo under bark af torr gran.

Lepidoptera o. Trichoptera

1 Karislojo d. 25 maj
2-3 Karislojo d. 8 juni
4-6 Karislojo och Sammatti fr. 19-29 juni
7 Karislojo d. 23 juni
8 Sammatti d. 23
9 Karislojo och Sammatti d. 25-30 juni
10-14 Karislojo d. 25-30 juni
15-16 Sammatti d. 30 juni
17-18 Karislojo d. 30 juni
19-23 Karislojo juli 1-13 (22 Karkkali, 13 på
24-25 Karislojo 14 juli
26- Karislojo 14 juli på en stor fnösksvamp å björk

XML file: 

User login

Languages