n2-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
116-117

[s] 116

[Ei sisältöä]

[s] 117

Insekter samlade sommaren 1884 af R. E. Hammarström
Coleoptera
Röda nummerlappar

1-21 Pelgjärvi Vid sållning bland löf 25/V
22-24 Pelgjärvi Under sten, med Formica sanguinea
25-47 Pelgjärvi Vid sållning bland löf.
48 Pelgjärvi
49-50 Pelgjärvi Vid sållning.
51-52 Pelgjärvi Under sten.
53-99 Pelgjärvi Vid sållning bland affall på stranden af Pelgjärvi sjö. 26/V
100-108 Pelgjärvi Vid sållning bland affall på stranden af Pelgjärvi sjö.
109 Pelgjärvi Under sten.
110-111 Pelgjärvi Under sten har Formica sanguinea
112-123 Pelgjärvi På sjöstrand.
124-130 Pelgjärvi På landsväg.
131-132 Pelgjärvi Under sten.

XML file: 

User login

Languages