n2-062.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
120-121

[s] 120

Coleoptera
R. E. Hammarström 1884

599-601 Tohmajärvi På al
602-609 Tohmajärvi Bland affall
610-612 Tohmajärvi På fugtig äng
613-615 Tohmajärvi På al
616-617 Tohmajärvi Uti murken stubbe
618-624 Tohmajärvi På saftig björkstubbe
625-626 Tohmajärvi Under bark
627-648 Tohmajärvi På färska björkstubbar
649-657 Tohmajärvi Vid sållning bland spånor etc.
658 Tohmajärvi På en gärdesgård
659-661 Tohmajärvi Uti en stubbe
662-687 Tohmajärvi På färska björkstubbar
688 Tohmajärvi Under sten
689-700 Tohmajärvi På stubbar
701-708 Tohmajärvi Uti trädsvamp
709-713 Tohmajärvi På björkstubbar
714-715 Tohmajärvi Med såll
724-746 Tohmajärvi Vid sållning på Tohmajärvi strand
747-748 Tohmajärvi På björkstubbe
749-781 Tohmajärvi Vid sållning på strand
782 Tohmajärvi Under sten
783-840 Tohmajärvi På fugtig äng 13/VI

[s] 121

841 Tohmajärvi På stubbe
842-845 Pelgjärvi
846 Sordavala
847-899 Walamo Vid håfning
900-943 Walamo på träd och buskar
945-946 Walamo Uti vattenpöl
947-964 Walamo På färska stubbar
965-971 Walamo Under sten etc.
972-1006 Walamo

User login

Languages