n198-052.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
265

[s] 265

I ihålig asp nära Turkkibacka ladan.

297-298 Atheta euryptera Steph.
299-301 Mycetochara flavipes F.

21 juni 1937 På vägen mellan förvaltar- och
trädgårdsmästarbostäderna.

302 Harpalus seladon Schaub.

På karaktärshusets ingångsdörr.

303 Anobium confusum Kr.

På trädsvamp på granstubbe ovanför
beteshagen vid ån.

304 Epuraea variegata Hbst

Med slaghåv i skogsgläntan med stora
björkstubbar mittemellan beteshagarna.

305 Gaurotes Virginia L.
306 Mordella holomalaena Apfb.
307 Aspidiphorus orbiculatus Gyll.

Med slaghåv ovanför beteshagen vid ån.

308 Podabrus alpinus Payk.
309-310 Podistra rufotestacea Letzn.
311 Meligethes aeneus F.
312 Dircaea quadriguttata Payk.
313-314 Orobitis cyaneus L.
315-316 Auleutus epilobii Payk.

22 juni 1937 I kläckningslåda under barken av
alstockar.

317 Ptinella tenella Er.
318 Anomognathus cuspidatus Er.
319-320 Euplectus nanus Reich.
321 Euplectus karsteni Reich.

User login

Languages