n20-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] 3dje obetydligt längre än 4de båda lika breda, fjärde lika lång som bred, 5 ngt längre än 6, 5-11 småningom tilltjocknande, blifver kortare och bredare ej vid[?] ngt kkv[?], något quer, ej dubbelt så breda som långa 5te leden kortast. 9-10 ungef. lika långa 11*kort, konisk Pronotum lika lång som bred, obetydligt bredare än hufvudet med ögonen, mycket svagt afsmalnande framåt. Bredast bakom midten och här plötsligt afsmalnande, ett stycke framom basen åter parallelt löpande ända till bakvinklarna, som äro rätvinkliga. Thorax matt, ganska groft, är betydligt gröfre än hos subterraneus chagrinerad, med glesare och gröfre gröfre punkter i midten med en fin men tydlig fåra, svagt gulaktigt hårig. Elytra 3[?] ungefär ¼ längre än thorax något bredare vid basen än denna på sitt bredare ställe, mycket bredare än thorax bas, mot spetsen något tilltagande i brädd vid suturen ej sinuerade[?], betydligtstarkare
*11 längre, trubbigt tillspetsad.

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] starkare och djupare, nästan skrofligt; något glesare punkterade och starkare glänsande än hos Bl. subterraneus pul behåringen grå, kortare och glesare, i bakhörnen svagt urnupna. Abdomen vid basen smalare än elytrus spets, småningom tilltagande i bredd mot spetsen. Abdomen mattare än elytra, svagt glänsande, mycket mattare än hos Bl. subterraneus genom den gröfre och tätare chagrineringen. 5 fritt liggande segmentet i spetsent smalt membran[sana?] framför detta, samt 6 och 7 fint brunrandadt glest hårig röd[?]. Benen gula, låren mörkbruna mot spetsen mest ljusare. + 1-4 vid basen transversellt intryckta 5te i spetsen bredt sinueradt. Hos[?] p[?] 7de ventralsegmentet utbugtadt vid sidorna. Ett 30-tal fullkomligt med hvarandra öfverensstämmande exemplar på sandstrand vid Lutto elf vid Pitkäsuvanto 10/VII 1899. Till det yttre ganska mycket [jatkuu]

User login

Languages