n20-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

780-781 Hietajärvi 16/VIII myrsjö.
782-795 Hietajärvi 16/VIII i björkkärr.
796-797 Hietajärvi 16/VIII under tallbark.
798-802 Hietajärvi 16/VIII under Salix-löf.
803-817 Hietajärvi 16/VIII under gräsrötter på kentän.
818 Hietajärvi 16/VIII Epilobium angustifolium-blommor.
819-821 16/VIII vid Nangojoki.
822 Hietajärvi [?] 16/VIII på myr.
823 16/VIII se no 819-821 [vid Nangojoki]
824 Pihtijäyr [Pihtijärvi] 17/VIII på blommor af Epilobium angustifolium.
825 Valkolompolo 17/VIII
826 Ruohojärvi 17/VIII på Sparganium.
827-829 Ruohojärvi 17/VIII flygande.
830-848 Lutto 18/VIII på buskar nära elfstranden vid Komsiovaara.
849-850 Lutto 18/VIII under tallbark.
851 Lutto 18/VIII på gräsmyr.
852-873 Lutto 18/VIII under löf och mossa vid elfstranden.
874-875 Lutto 18/VIII i elfven på sandbotten.

[Ei sivunumeroa]

876-877 Ruohojärvi 17/VIII på myr.
878 Lutto 18/VIII på odon (Komsiovaara).
879 Lutto 18/VIII på ljung.
880 Lutto 18/VIII i barrskog.
881-884 Lutto 19/VIII på sandig elfbrant.
885-887 Lutto 19/VIII på ris.
888-927 Lutto 19/VIII på gräs- och buskbevuxen sandig elfbrant.
928 Pihtijärvi 17/VIII
929 Lutto 19/VIII på Salix Lapponum.
930-931 Lutto 19/VIII flygande i barrskog.
932-934 Lutto 19/VIII under tallbark.
935-936 Lutto 19/VIII sandig elfstrand
937-949 Lutto 19/VIII under löf och mossa under Salixbuskar på fukt. ställe.
950 Lutto 21/VIII på tallmo flygande
951-955 Lutto 21/VIII i skogssjö med något stenbunden botten.
956-957 Lutto 21/VIII i källdrag
958-964 Lutto 20/VIII på Polyp. [Polyporus] betulina.
965 Lutto 20/VIII i svampar.
966 Lutto 21/VIII i Hieracium-blommor.
967 Lutto 21/VIII på sandig elfstrand

XML file: 

User login

Languages