n20-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] än bred. 4de något längre än 5te de, lika tjock som denna, längre än bred; denna senare något bredare än lång, längre än 67te, som är tydligt bredare än lång. 7-8 bredare och lika långa sinsemellan och med 6, 9-20 starkt quer, lika breda som 11. Denna senare ganska kort, koniskt tillspetsad. Thorax bredare än hufvudet med ögonen obetydligt smalare än elytra, något bredare än lång, matt, ganska groft chagrinerad med glest ställda, grofva punkter i mitten med en fin intryckt längsgående linje, mot basen afsmalnande som opacus med likartade bakhörn. Elytra obetydligt längre än thorax, något glänsande, pm obetydligt gröfre punkterade än hos opacus, mellanrummen mycket fint [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] och otydligt chagrinerade, bakhörnen afrundade, elytra svagt gulgråaktigt håriga. Abdomen som hos opacus, något mera tilltjocknande mot spetsen, samt tydligare chagrinerad.
9 ex. vid Lutto. Från Bl. arcticum skiljer den sig genom mera afrundade bakhörn på thorax samt denna mindre starkt afsmalnande mot basen, tjockare antenner och något kortare elytra.
Mycetoporider best. af Luze
Mycetoporus brunnens Mort. Nuorti 1580
[Mycetoporus brunnens Mort.] Kola 1762
[Mycetoporus brunnens Mort.] Pelvooivi 1251
[Mycetoporus brunnens Mort.] Lutto 1091
[Mycetoporus brunnens Mort.] Lutto 1153
[Mycetoporus brunnens Mort.] Enare 557 år 97
[Mycetoporus brunnens Mort.] Enare 206 S.V. 1897 samt [seuraavalla rivillä ennen lajinimeä]
[Mycetoporus] Bandueri Rey Lutto
[Mycetoporus] boreellus J. Sbg. Saaris. 342
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Saaris. 184
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Lutto 105
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Lutto 1103
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Lac. In. 578
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Lac? [?] 2923
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Ivalo, Enare 1179 år 97
[Mycetoporus boreellus J. Sbg.] Nuorti 1848
[Mycetoporus] flavicornis Luze u.sp Lac. In. 732
[Mycetoporus] flavicornis Luze u.sp Nuorti 1577
[Mycetoporus] flavicornis Luze u.sp Nuorti 1332
[Mycetoporus] flavicornis Luze u.sp Ivalo 1887
[Mycetoporus] flavicornis Luze u.sp Lutto 974
Enare 2975 Inaris Luze u. sp.
[Mycetoporus] longicornis Nuorti 1432
[Mycetoporus] splendidus fr.[?] Saaris. 296
[Mycetoporus splendidus] Saaris. 364
[Mycetoporus splendidus] Saaris. 345
[Mycetoporus splendidus] Ivalo 1039
[Mycetoporus splendidus] Ivalo 1904
[Mycetoporus splendidus] Lutto 516
[Mycetoporus splendidus] Lutto 855
[Mycetoporus splendidus] Lutto 2422
[Mycetoporus splendidus] Nuorti 1764
[Mycetoporus splendidus] Inar. 8969
[Mycetoporus splendidus] Inar. 3840
[Mycetoporus splendidus] Inar. 800
Boletobius vagipennis[?] Lac. In. 673
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 1155
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 2925
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 579
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 341
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 3851
Boletobius vagipennis[?] Pand.[?] 2974
Mycetop. clavicornis Steph. Lutto 2859
[Mycetop. clavicornis Steph.] Saaris. 363
[Mycetop.] punetipennis Thoms. 580
[Mycetop.] punetipennis Thoms. 1825
Lordithon pygmaeus 853
Lordithon pygmaeus 2459

User login

Languages