n2-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
128-129

[s] 128

Lepidoptera
K. Ehnberg 1885, Södra Sibirien

37-41 Verchne Sujetuk d. 5 juli
42-43 Osnatjennoja byn d. 27 juli ur puppa
44-45 Osnatjennoja byn d. 19 juli
46-47 Osnatjennoja byn d. 27 juli
48-49 Osnatjennoja byn d. 22 juli
50 Osnatjennoja byn d. 27 juli
51-54 Osnatjennoja byn d. 22 juli
55 Osnatjennoja byn d. 29 juli
56 Osnatjennoja byn d. 25 juli
57 Osnatjennoja byn d. 22 juli
58 Osnatjennoja byn d. 21 juli
59 Abakomska bruket d. 19 augusti
60-61 Osnatjennoja d. 11 augusti
62 Osnatjennoja d. 13 augusti
63 Osnatjennoja d. 4 augusti
64 Osnatjennoja d. 11 augusti
65 Osnatjennoja d. 14 augusti
66 Osnatjennoja d. 15 augusti
67 Osnatjennoja d. 2 augusti
68 Osnatjennoja d. 4 augusti
69 Abakomska bruket d. 23 augusti
70 Abakomska bruket d. 28 augusti
71 Abakomska bruket d. 21 augusti

[s] 129

Lepidoptera
K. Ehnberg 1885

72 Abakomska bruket d. 28 aug.
73 Abakomska bruket d. 23 aug.
Dubbletter af alla dessa afvanstående försedda med samma, bruna, tryckta numror hafva blifvit förärade till Museet i Minusinsk
74-80 Jekaterinenburg d. 1 juni torra backar vester om staden
81-86 Jekaterinenburg d. 1 juni villan Simonoff
87-116 Jekaterinenburg d. 1 juni skogsäng tallskog
117-119 Tjumen d. 6 juni på plank
120-121 Tjumen d. 6 juni i löfskog
122-165 Minusinsk stad d. 23 juni flodstrand
166-167 Minusinsk stad d. 24 juni steppkullar
168-179 Minusinsk stad d. 25 juni tallskogs backar på holmen midtemot
180-197 Minusinsk stad d. 25 juni torr tallmyr
198-214 Minusinsk stad d. 26 juni flodstrand
215-243 Minusinsk stad d. 26 juni flodstrand på äppel
244-286 Minusinsk stad d. 27 juni Tschoisu träsk
287-294 Minusinsk stad, Malaja Nilka d. 29 juni på blommor i skog
295-308 Verchne Sujetuk [alla lukee pienellä e.m.] d. 30 juni på blommor nära gården samt äppelbitar
309-435 Verchne Sujetuk d. 1 juli löfskog, åstrand
436-444 Verchne Sujetuk d. 2 juli afton vid gården på äppelbitar f.m. och e.m.

XML file: 

User login

Languages