n20-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Cis micans Fbr. 1865 (Ivalo)
[Cis] comptus Gyll. 595-596 (Lac. In)
[Cis] comptus Gyll. 2853 (Lutto)
Rhopalodontus n sp? 1273 (Tuuloma) närstående till perforatus men ngt olika thorax-form, svagare punkterad, svagare [toisto edellisestä?] elytra.
Dinoderus substriatus Payk. 1706-1707 (Nuorti
Lathridius variolosus Mnh. 1438 (Nuort)
Lathridius variolosus Mnh. 1782 (Nuort)
Lathridius variolosus Mnh. 911 (Lutto)
Lathridius variolosus Mnh. 2425 (Lutto)
Lathridius variolosus Mnh. 1536 (Ivalo)
[Lathridius variolosus] v. lapponum Mnh. Ivalo
Conithassa hirta Gyll. 1367 (Nuorti)
Conithassa hirta Gyll. 1263 (Tuuloma)
[Conithassa] minuta L. 1259 (Kola)
[Conithassa] minuta L. 1193 (Kola)
[Conithassa] consimilis Mnh. 960 (Lutto)
Enicmus fungicola Thms. 1668 (Nuorti)
Enicmus fungicola Thms. 1265 (Tuuloma)
Corticaria n. sp? dentiventris m. närst. till pubescens men med bredare thorax, glesare och finare punkteradt hufvud och thorax mindre tät, kortare be[håring] [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] [be]håring på elytra, finare chagrinerad thorax och elytra, tjockare, uppsvälsda lår, större kropp 290 (Saaris) 2973 [29173?] (Enare). Påminner ngt om longicornis-gruppen, men afviker genom behåringen och punkturen på elytra. 290 (Saaris) 2973 [29173?] (Enare)
Corticaria lapponica Zett. 1263-1262 (Nuorti)
Corticaria lapponica Zett. 1369-1670 (Nuorti)
Corticaria lapponica Zett. 1666 (Nuorti)
Corticaria lapponica Zett. 2464 (Lutto)
Corticaria lapponica Zett. 962 (Lutto)
Corticaria lapponica Zett. 2962 (Enar) (jämte v. Triimpressa J. Sbg)
Corticaria lapponica Zett. 1602
[Corticaria] saginata Mnnh. 1150 (Kola)
[Corticaria] umbilicata Beck. 1537 (Ivalo)
[Corticaria] lateritia Mann. 1603 (Nuorti)
[Corticaria] Mannerheimi Rtt. 2002 [2012?] (Lutto)
[Corticaria] linearis Payk. 3831 (Enare)
[Corticaria] linearis Payk. 1204 (Kola)
[Corticaria] linearis Payk. 1264 (Tuuloma)
[Corticaria] linearis Payk. 1359 (Nuorti)
[Corticaria] linearis Payk. 1748 (Nuorti)
[Corticaria] linearis Payk. 1667 (Nuorti)
[Corticaria] linearis Payk. 1778 (Nuorti)
[Corticaria] linearis Payk. 1602 (Nuorti)

User login

Languages