n2-069.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
134-135

[s] 134

Hymenoptera
K. Ehnberg 1885, Södra Sibirien

II Hymenoptera
1-2 Kasan-Tschistopol d. 27 maj omb. på ångb.
3 Tschelmi-Sarapul 28. maj omb. på ångb.
4-6 Noschowka-Okansk 29. maj omb. på ångb.
7-12 Jekaterinenburg 1. juni Simanoff villan
13-17 Tjumen 6. juni löfskog
18-21 A. Jewleva 7. juni på gräs o. buskar
22 st. Narym 13. juni under sten
23 Aschinskoja-Vatenewskoja 20. juni stepp
24-28 st. Pjani Bor 28. maj ekskog
29-41 Minussinsk st. 21. juni steppmark
42-75 Minussinsk st. 23. juni e.m. flodstrand
76-78 Minussinsk st. 24. juni e.m. stepp
79-86 Minussinsk st. 25. juni stepp o. skog i söder
88-90 Minussinsk st. 27. juni Tschoise träsk
87 Minussinsk st. 26. juni flodstrand
91-110 91-109 Verchne Sujet. 30. juni på närmaste äng och vid bistockarna
110-128 Verchne Sujetuk 1. juli f.m. åstanden [åstranden] v. gården
129-141 Verchne Sujetek 1. juli e.m. bakom kyrkogården
142-147 Verchne Sujetek 2. juli f.m. den höga kullen i vester

[s] 135

Hymenoptera
K. Ehnberg 1885, Södra Sibirien

148-153 Verchne Sujetuk 2. juli e.m. vid ådammen
154-167 Verchne Sujetuk 3. juli e.m. åsen i sydvest
168-195 Verchne Sujetuk 5. juli e.m. "Krieposten"
196-203 Verchne Sujetuk 6. juli f.m. backen bakom damm
204-213 Verchne Sujetuk 6. juli e.m. Karlamylly
214-215 Verchne Sujetuk 3. juli e.m. i murken stubb
216-217 Verchne Sujetuk 7. juli f.m. kullen i nordost
218 Verchne Sujetuk 7. juli e.m. backen bakom damm
219-223 Verchne Sujetuk 8. juli f.m. kullen i nordvest
224-225 Verchne Sujetuk 8. juli e.m. backen bakom damm
226-233 Verchne Sujetuk 9. juli e.m. backen bakom ån
234-237 Verchne Sujetuk 10. juli e.m. backen bakom ån
238-246 Verchne Sujetuk 11. juli f.m. bakom qvarnen i sydost
247-249 Verchne Sujetuk 13. juli f.m. åstrand
250-251 Verchne Sujetuk 14. juli ån i nordost
252-290 Verchne Sujetuk 16. juli vid kurganerna i vester
291-300 Verchne Sujetuk 17. juli vid ån o. "Krieposten"
301-308 Verchne Sujetuk 18. juli f.m. nordvest, norr o. nordost
309-310 Osnatjennaja 21. juli afton under på motsatta flodstrand
311 Osnatjennaja 22. juli f.m. söderut
312-328 Osnatjennaja 22. juli e.m. 3 verst söderut och på berg

XML file: 

User login

Languages