n20-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa

[jatkoa:] mossa i barrskog.
Li: Ivalojoki vid Kultala 31/VII (S)
[Ivalojoki vid Kultala] 3/VIII [(S)]
Tscharminjarga 11/VIII under mossa.
Äärelä 27/VIII under löf på fukt. ställe
Petschenza fjällen 17/VIII under löf
Kalkuoaivi [Kalkkoaivi] 15/VIII under mossa i björkregionen
Jäniskoski 12/VIII under löf .
St. Erichsonis [Erichsoni] Rye
Lr: Hibinä (Eg)
Tuotasch 28/VI under mossa i subalp.reg.
Kaaperschocka 3/VIII under mossa vid fjällbäck i subalp.reg.
Sorvetsjäyr 7/VII vid stranden af Lutto under uppkastadt rosk (Pp)
Li: Komsiovaara vid öfre Lutto 23/VIII vid bäckstrand
Muorravaarakka i Saariselkä 31/VIII vid fjällbäck samt på[...seuraava paikka]
Okselmapää [Ukselmapää] 3/IX under mossa i alpina reg.
Nangojäyr i s.ö. Enare 19/VII under löf på fukt. ställe (Pp)
Pietartantasoaivi[?] vid Ivalo 2/VIII 1894 under mossa på fjällsluttningen under smärre granar
Patsjoki på Petschengafjällen 17/VIII under mossa i subalp. reg.
Kalkuoaivi [Kalkkoaivi] under mossa i björk-[jatkuu]

Ei sivunumeroa

Utsjoki 15/VIII [jatkoa:] reg. (Pp)
St. palustris Er.
Lr: Soukelo (S)
Varsuga (Eg)
Tschipnavolok[?] (Eg)
Nuortjaur 27/VII efter öfversvämning vid elfven (E),(Pp)
Sorvetsjäyr 7/VII under uppkastadt rosk vid Lutto (Pp)
Li: Komsiovaara vid öfre Lutto 19/VIII under löf mm
[Komsiovaara vid öfre Lutto] 24/VIII under löf mm
[Komsiovaara vid öfre Lutto] 26/VIII under löf mm
Suomunniemi[?] 4/IX under mossa
Hietajärvi 16/VIII under Salix-löf
Puoresovaivi 21/VIII under löf och mossa i supalpina reg.
Koppelo vid Ivalojoki 14/IX (Pp)
Kyrö 20-28/VII 1894 flera exx (S)
Tscharminjarga 9/VIII under löf (Pp)
Äärelä 28/VIII på ängsmark, flera ex.
Patsvuono 7/VII under löf på mosse
Tuorpumoaivi 7/VIII under mossa i björkreg.
Ailigastunturit i Utsjoki 2/VIII under löf i björkregionen
Autalia impressaGrav.
Lr sec. J. Sbg. Cat. Col. Fenn. (?).
A. rivularisGrav.
Lv[Lr?] Varsuga (Eg)

User login

Languages