n21-003.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Kemtschuk station ["Si[sivu revennyt] occ." [Sibiria occ.] lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 30/V.
62-72 Tscheljabinsk ["Ural" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 26/V.
73-76 Balaj station ["Sibir. occ." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 31/V
77 Balaj station i Potentilla-blomma
78-83 Ssamssor [?] station ["Sibiria med." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 1/VI under träbitar på fuktig mark
84 Uk station ["Sibiria med." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 1/VI under träbit på gräsbevuxen mark.
85 Hingui[?] stat. ["Sibiria med." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 1/VI.
86-103 Hudoje Lanskoja ["Sibiria med." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 1/VI
104-136 Irkutsk 3/VI
137-140 Mellan Usserdniskoje[?] osero och Bajendajeffskaja[?] ["Des. Burjat" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 6/VI. under stenar vid kanten af en bäckdal.
141-147 Mellan Usserdniskoje[?] osero och Bajendajeffskaja[?] 6/VI. under torkad kospillning på torra stepper.
148-159 Mellan Usserdniskoje[?] osero och Bajendajeffskaja[?] 6/VI
160-161 Katschug ["Des. Burjat" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 7/VI på stepp.
162 Verholensk ["Lena sup." lisättyä yläpuolelle lyijykynällä] 7/VI under [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] sten på sluttningen af ett torrt sandstensberg.
163-164 Verholensk 7/VI vid Lena-stranden.
165-174 Mellan Katschug och Verholensk ["Lena sup." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 7/VI.
175-176 Shigalova 8/VI på ängsmarker.
177-198 Shigalova 8/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
199 Shigalova 8/VI på Phlomis tuberosa.
200 Shigalova 8/VI på gräsmark.
201 Shigalova 8/VI på Lilium.
202-203 Shigalova 8/VI på asp.
204 Katschug ["Des. Burjat." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 7/VI flygande
205 Katschug 7/VI under sten på sluttningen af en mycket torr sandstensbrant
206 Katschug 7/VI i boningsrum

XML file: 

User login

Languages