n21-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[jatkoa] lin, i blommor af Spir. Chamaedryf. [Spiraea Chamaedryfolia]
463-479 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI i slam vid flodstranden
467 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI under stenar på torrt ställe
480-485 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI se föreg (467)
486-488 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI i Bjerkandrella
489 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI vid flodstranden
490-505 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI på gräsmarker
506-513 Mellan Surova och Amalui 9-10 VI flygande på ängsmark
514 Ust-Kut 12 VI på Trifol. lupinaster [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena sup:
515 Ust-Kut 12 VI under stenar i floden nära vattenranden
516 Ust-Kut 12 VI under stenar [på] torrare flodbranter allm.
517-620 Ust-Kut 12 VI - - -
621-629 Ust-Kut 12 VI flygande i blandskog
630 Ust-Kut 12 VI i Ledum-blommor
631 Ust-Kut 12 VI på Polygonum (sibiricum?) vid flodstranden frq

[ei sivunumeroa]

632 Ust-Kut 12 VI på Chenopodiacé
633-634 Ust-Kut 12 VI på Salix pyrolaefolia
635 Ust-Kut 12 VI sittande på Aconitum
636-637 Ust-Kut 12 VI på Larix sibirica-stam
638-645 Ust-Kut 12 VI från gräs och örter på skogsbacke med rik vegetat.
646-657 Ust-Kut 12 VI på Larix sibirica-stammar
658-660 Ust-Kut 12 VI från gräsmarker
661-673 Ust-Kut 12 VI i slam vid flodstranden på ngt lerblandad grund
674-683 Ust-Kut 12 VI krypande på sandig flodstrand
684 Ust-Kut 12 VI på Salix-buskar
685-686 Ust-Kut 12 VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia
687-703 Ust-Kut 12 VI bland gräs och buskar
704-710 Ust-Kut 12 VI på lerblandad sandstrand

XML file: 

User login

Languages