n21-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

911 Kotschegoroffskaja ["60°" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 18/VI i blommor af Spiraea Chamaedryfolia.
912 Kotschegoroffskaja 18/VI på Betula.
913-927 Kotschegoroffskaja 18/VI under stenar vid Lena-stranden.
928-943 Olekminsk ["Lena sup." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 18/VI flygande på tallmo, 929, Oeneis ofta sittande på tallstammar.
944-953 Olekminsk 18/VI på ängsmark.
954-955 Olekminsk 18/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
956-974 Olekminsk 18/VI i grundvattensamling med dyig botten utan vegetation på kärräng.
975 Olekminsk 18/VI på björkstubbar.
976 Olekminsk 18/VI sittande på gräs på torrt sandstensberg.
977-985 Olekminsk 18/VI under stenar (Achan[?] på gräs) på en torr sluttning af ett sandstensberg.

[ei sivunumeroa]

986 Oleminsk 18/VI på asp.
987-988 Oleminsk 18/VI på Salix.
989-993 Oleminsk 18/VI på Crataegus-blad och blommor.
994-997 Oleminsk 18/VI flygande.
998-1004 Oleminsk 18/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
1005-1028 Oleminsk 18/VI kärrartade ängar, med buskvegetation under löf och smärre träbitar.
1029-1031 Oleminsk 18/VI i Lena.
1032-1033 Oleminsk 18/VI på Iris sp. (biglumis?)
1034-1105 Oleminsk 18/VI.
1106-1118 Pokroffskoje ["Lena sup. 60°"] (Bolgunjahtatskoje[?]) 20/VI på steppartad torr mark, no 1106, 1108, 1114 under torkad kospillning.
1119-1129 Pokroffskoje (Bolgunjahtatskoje[?]) 20/VI
1130-1131 Jakutsk 21/VI murket trä.

XML file: 

User login

Languages