n21-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa

1417-1429 Jakutsk 27 VI bland Iris, Betula och Salix vid steppsjö
1430-1439 Jakutsk 27 VI från gles gräsmatta på stepp
1440-1464 Jakutsk 27 VI
1465-1482 Jakutsk 27 VI från gles gräsmatta på steppen
1483 Jakutsk 27 VI på gata
1484 Jakutsk 27 VI på trä
1485-1492 Jakutsk 27 VI på steppen
1493-1496 Jakutsk 1 VII flygande på stepp
1497-1518 Jakutsk 1 VII vid sjöstrand på diverse gräs och örter
1519-1567 Jakutsk 1 VII fr. veget. i löfskogar
1568 Jakutsk 1 VII på Acorus
1569-1576 Jakutsk 1 VII i gropar på tallmo, sandmark [sandgrund?]
1577-1587 Jakutsk 1 VII liten steppsjö med Batrachium-veget. -hårdbotten
1588-1602 Jakutsk 1 VII vid stranden af [paikan nimi puuttuu]

Ei sivunumeroa

1833-1846 Ytyk-haja 5 VII dyig åstrand
1847 Ytyk-haja 5 VII - - - - -
1848-1849 Ytyk-haja 5 VII Melilotus sp.
1850-1851 Ytyk-haja 5 VII under multnande Salix-löf
1852-1906 Ytyk-haja 5 VII på ängsmarker
1907 Ytyk-haja 5 VII på Larix
1908-1928 Ytyk-haja 5 VII under löf och mossa bland rötterna af Alnaster och Salix-buskar vid kanten av taiga-bäck med kallt vatten
1929-1943 Ytyk-haja 6 VII om aftonen, mest på Pedicularis venusta
1944-1967 Ytyk-haja 6 VII på ängsmarker. Sesiorna i blommor af Spiraea salicifolia
1968-1971 Ytyk-haja 6 VII i blommor af Spiraea salicifolia
1972-2158 Ytyk-haja 7 VII mest på ängs- [jatkuu]

User login

Languages