n21-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] strand, dels på dito[?] träskstrand.
2328-2329 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Carex vid träskstrand
2330 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII i strandsval-bo.
2331-2333 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på träsvamp
2334 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Salix viminalis.
2335-2340 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII under multnande hö.
2341-2375 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII mest på torra gräsmarker.
2376-2379 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII vid träskstrand. Lena med.
2380-2391 Holme norr om Önkyr-yrjäh 9/VII flygande på ängsmark
2392-2395 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Umbellatblommor
2396 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Vicia-blommor.
2397 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII i blommor af Vicia cracca
2398 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på fuktig äng.
2399 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII i blommor.
2400-2408 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII torr ängsmark
2409 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Vicia
2410-2416 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII ängsmarker.
2417 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII träskstrand
2418-2431 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII sandig, med Ely- [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] mus och Artemisia bevuxen flodbrant.
2432-2436 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII vid träskstrand.
2437 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII gräsbevuxen buskmark[?]
2438 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII under löf i Salix-buskage.
2439 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Artemisia sp.
2440-2448 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII under torr kospillning på torr steppartad ängsmark.
2449-2450 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII under löf i Salix-buskage.
2454 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Chenopodium.
2452 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII i kospillning.
2453-2459 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII vid träskstrand.
2460 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Salix.
2462-2476 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Artemisia- och Elymys. bevuxen flodbrant.
2477-2478 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII på Linaria aculoba[?].
2479 Holme nära (Namskaja uprava) Nikolskaja 9/VII i blommor af Arenaria graminifolia

User login

Languages