n21-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] uttorkade flodstränder.
2625-2630 nära Bardeljah 11/VII under Salix-löf vid flodstranden.
2631 nära Bardeljah 11/VII under mossa vid taiga-bäck.
2632-2633 nära Bardeljah 11/VII på träsvamp på Larix.
2634-2648 nära Bardeljah 11/VII gräs- och buskmarker.
2649-2650 Holme norr om föreg. ställe 12/VII på blommor af Pedicularis resupinata. [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med.
2651-2654 Ust. Aldan 13/VII [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med.
2655-2657 se No 2649-4950 se No 2649-4949 på blommor.
2658-2667 se No 2649-4950 se No 2649-4949 på Salix viminalis.
2668-2676 Ust. Aldan 13/VII under träbitar på torr flodbrant.
2677-2681 Ust. Aldan 13/VII under småsten vid mynningen.
2682-2683 Holme i Aldan 14/VII dystrand [yläpuolelle kirjoitettu:] Lena med.
2684-2689 Ust. Aldan 13/VII under småsten vid flodstranden.

[Ei sivunumeroa]

2690-2692 Holme i Aldan 14/VII på dyig strand.
2693-2763 Ust. Aldan 13/VII bland tät ört- och buskvegetation vid strandbrant af Lena ofvanför öfversvämningsområdet.
2764-2766 Ust. Aldan 13/VII under stenar på torr sandig flodbrant.
2767 Ust. Aldan 13/VII på Salix viminalis.
2768-2769 Ust. Aldan 13/VII i smärre vattensamlingar på myrmark i taigan.
2770-2780 Ust. Aldan 13/VII under löf i fuktig taiga.
2781 Ust. Aldan 13/VII på träsvamp.
2782-2783 Ust. Aldan 13/VII i svampar.
2784-2785 se 2770-2780 se 2770-2780
2786-2787 se 2770-2780 se 2770-2780 under Larix-bark.
2788 se 2770-2780 se 2770-2780 under carex vid kanten af mindre taiga-vattens..
2787-2797 se 2770-2780 se 2770-2780 under mossa i taigan.

User login

Languages