n2-073.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
142-143

[s] 142

K. Ehnberg 1885 Södra Sibirien

2340-2351 Osnatjennaja 4 aug f.m. 5 verst åt söder utmed floden.
2352-2364 Osnatjennaja 5 aug i dälden på vägen till Boruss #
2365-2386 Osnatjennaja 8 aug f.m. vid balaganerna[?] under umbrabark Boruss
2387-2393 Osnatjennaja 8 aug e.m. på vägen till Jenisei
2394-2460 Osnatjennaja 9 aug f.m. vid Jenisei norr om Kardon samt på hemvägen
2461-2476 Osnatjennaja 10 aug e.m. närmare bäckdälden
2477-2481 Osnatjennaja 11 aug vid höbergningsstället på steppen. f.m.
2482-2489 Osnatjennaja 11 aug e.m. söderut bak. 2 dra [=andra] bäcken
2490-2567 Osnatjennaja 12 aug f.m. skogstrakter norr och vester om Omaj
2568-2612 Osnatjennaja 13 aug f.m. dalsänkningen norr om Omaj
2613 Osnatjennaja 8 aug vid balaganerna under bark
2614-2632 Osnatjennaja 14 aug f.m. 1sta [första] bäckdäld.
2633-2673 Osnatjennaja 15 aug f.m. skogen vesterom Omaj
2674-2742 Abakanska bruket 19 aug f.m. landsvägen och den första dalen österut

# Boruss är ett namnet på ett berg, 8000 fot högt, 4 mil söderut från byn Osnatjennaja.

[s] 143

Coleoptera K. Ehnberg 1885

2743-2772 Abakanska bruket 20 aug. f.m den nordligare grenen af dalarna i vester
2773-2787 Abakanska bruket 20 aug. e.m. vattenputtarna i söder – bredvid byn
2788-2834 Abakanska bruket 21 aug. dalen bakom bruket vid grufvan
2835-2877 Abakanska bruket 22 aug. f.m. yttersta dälden i öster
2878-2906 Abakanska bruket 23 aug. f.m. dalen vid grufvan
2907-2946 Abakanska bruket 25 aug. f.m dalen vid grufvan
2947-2968 Abakanska bruket 26 aug. vattenputtarna söderom byn
2969-2992 Abakanska bruket 26 aug. flodstranden och bäcken i vester
2993-3023 Abakanska bruket 27 aug. f.m. sydliga grenen af dalsänkningen i vester
3024-3025 Abakanska bruket 28 aug. f.m. dalöppningen i sydvest
3026-3037 berget Schabin da Baga 1 september kl. 1 e.m. på ryska sidan om Kinesiska gränsen.
3038-3052 vid floden Kantigir på kinesiska sidan 2 septemb. middag under stubbar. Mongolia

XML file: 

User login

Languages