n21-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

2897 Mellan Aldan och Batylim Lena med. Batyhin [lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 18-19/VII på Linaria acutiloba
2898-2990 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII i svampar.
2991-2996 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII på gungfly vid stranden af taiga-sjö.
2997-2998 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII under mossa i taiga.
2999-3007 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII bland rik ört- och gräsvegetation i lundartad Larix-skog.
3008-3039 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII under löf vid rötterna af Alnaster- och Salix-buskar vid kanterna af små från taigan nedlöpande bäckfåror på strandbranter.
3040-3044 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII i spillning vid Lena-strand.
3045-3051 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII under Larix-bark.
3052 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII flygande.
3053 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII på strot[?] Potentilla sp. på branta strandsluttningar cop.
3054 Mellan Aldan och Batylim 18-19/VII flygande.
3055-3063 17 verst norr om Aldanmynningen [jatkuu] Ust Aldan Lena med [lisätty yläpuolelle lyijykynällä]

[Ei sivunumeroa]
[Jatkoa:] 19/VII på blommor af Hedysarum obscurum.
3064-3071 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på blomsterrika strandsluttningar.
3072 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII i blommor af Heracl. barbat.
3073 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII i blommor på Tanacetum vulgare
3074 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Salix viminalis.
3075 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Artemisia sp.
3076 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII under mossa i taiga.
3077-3082 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII i mindre skogskärr.
3083-3084 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII under småsten vid Lena.
3085-3086 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Hedysarum obscurum.
3087-3088 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII under mossa i taiga.
3089-3149 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII bland örter och buskar på strandsluttningarna.
3150 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Artemisia sp.
3151-3152 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Carices.
3153 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Larix-barr.
3154-3155 17 verst norr om Aldanmynningen 19/VII på Larix-stam.
3156 17 verst norr om Aldanmynningen 18/VII under mossa (E.)

XML file: 

User login

Languages