n21-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] på Betula nana inom alp. reg.
3658-3681 Mellan Tscheremyi och Agrafena ["Lena inf." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 29-30/VII på dyjord på öfversvämningsholmar.
3682 Mellan Tscheremyi och Agrafena 29-30/VII på Alnaster.
3683-3688 Mellan Tscheremyi och Agrafena 29-30/VII flygande.
3689-3691 Mellan Tscheremyi och Agrafena 29-30/VII på S. viminalis.
3692-3733 Fastland nära Agrafena ["Lena inf." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 31/VII vid sjöstrand på Carex, Arctophila m.fl.
3734 Fastland nära Agrafena 31/VII under granbark
3735-3762 Fastland nära Agrafena 31/VII vid rötter af Carex acuta på dyig träskstrand.
3763-3765 Fastland nära Agrafena 31/VII i små vattensamlingar med Arctophila-vegetation
3766-3767 Fastland nära Agrafena 31/VII på Salix viminalis.
3768-3770 Fastland nära Agrafena 31/VII under mossa i granskog
3771 Fastland nära Agrafena 31/VII se 3762 [vid rötter af Carex acuta på dyig träskstrand.]
3772-3773 Agrafena ["Lena inf." lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 31/VII på Salix pyrolaefolia
3774 Agrafena 31/VII på Alnaster.

[ei sivunumeroa]

3775-3848 Agrafena 1/VIII på bergets torra sluttningar på Triticum m.fl.
3849 Agrafena 1/VIII på Achillaea cartilaginea
3850-3856 Agrafena 1/VIII på Salix-buskar.
3857-3884 Agrafena 1/VIII på sank ängsmark med underv. af mossa invid mindre vattensamling.
3885-3886 Agrafena 1/VIII i smärre vattensamling med mycket dyig botten.
3887 Agrafena 1/VIII i strandsvale-bo på bergets sluttning.
3888-3893 Agrafena 1/VIII på Hedysarum på bergssluttningarna.
3894 Agrafena 1/VIII på bergssluttningarna sittande på Triticum
3895-3897 Agrafena 1/VIII dyig "protock"[?] strand.
3898 Agrafena 1/VIII på Larix-stammar.
3899-3903 Agrafena 1/VIII flygande.
3904-3905 Agrafena 1/VIII algbevuxen dystrand.

XML file: 

User login

Languages