n21-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2108-2114 Mikulkin Kanin [lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 28 VII under stenar vid hafsstranden.
2115-2119 Mikulkin 28 VII i små tundravattensaml. med svart Hypnum.
2120-2121 Mikulkin 28 VII under på hafsstranden uppkastad Laminaria, ymnigt.
2122-2126 Mikulkin 30 VII i små vegetationslösa vattensamlingar i bäckdal
2127-2128 Mikulkin 1 VIII under stenar.
2129-2139 Mikulkin 3 VIII flygande på tundran
2140-2190 Mikulkin 3 VIII fr. buskar.
2191-2223 Krinka 6 VIII under mossa
2224 Krinka 6 VIII under stenar på gräsmark
2225 Krinka 6 VIII på buskar.
2226 Ludovaty 11 VIII på Salix-buskar
2227 Ludovaty 11 VIII på dyner.
2228 se 2225 Krinka 6 VIII på buskar
2229 Krinka 6 VIII
2230-2232 Krinka 6 VIII

[ei sivunumeroa]

2232-2239 Ludovaty Kanin [lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 11 VIII fr. gräset på dyner.
2240-2275 Krinka 6 VIII
2276-2340 Ludovaty 11 VIII på dynmarker.

Kanin-Bombi
B. terrestris 616
B. terrestris 2074
B. kirbyellus Curt. 615
B. kirbyellus Curt. 1413
B. kirbyellus Curt. 1779
B. kirbyellus Curt. 1976
B. kirbyellus Curt. 614
B. lapponicus 355
B. lapponicus 1977
B. lapponicus 2173
B. lapponicus 1778

2405-2409 Bugranitza 4 VII
2410-2411 Ness 18 VI
2412-2417 Bugranitza fjällen 6 VII
2418-2422 Ness 18 VI
2423-2424 Ness
2425 Ness
2426-2430 Tschisha sup. 26 VI
2431-2432 Tschosha 21 VI
2433-2435 Parusnoje ozero 20 VI
2436-2441 Tarhanova 11 VII
2442 Tshisha [Tschisha], 25 VI
2443-2447 Mikulkin 27 VII

XML file: 

User login

Languages