n2-101.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
202-203

[s] 202

Coleoptera
1876 J. Sahlberg Sibirien

1605-1628 Hantaika 19. juli invid floden högre upp bakom bergen
1629-1656 Hantaika d. 20 juli (1629-1644 under småstenar vid en bäck (=1670) 1645 i Hantaika ån
1657-1666 Hantaika d. 21 juli (1665 under småstenar i en liten bäck)
1667-1678 Hantaika etc. d. 22-24 juli
1679-1680 Dudinka d. 25 juli
1681-1688 Dudinka d. 26 juli (Dytisciderna alla i samma pöl uppe på tundran)
1689-1710 Dudinka d. 27 juli (1709-1710 under stenar vid en bäck 1689, 1691, 1696 i större vatten)
1711-1735 Dudinka d. 28 juli
1736-1738 Dudinka d. 29 juli
1739-1755 Dudinka d. 30 juli (1740 i en stenig bäck)
1756-1780 Dudinka d. 31 juli (1767 i en liten vattenpöl med stenigt botten invid en utsinande bäck tills med några exempl. 1765 och 1766)

[s] 203

Coleoptera
1876 J. Sahlberg Sibirien

1781-1796 Dudinka d. 1 aug.
1797-1802 Dudinka d. 2 aug.
1803-1831 Dudinka d. 2-4 aug.
1832-1858 Dudinka d. 5-7 aug.
1859-1879 Lilla Brioffskoj d. 11-12 aug.
1880-1893 Nikandrevska ön d. 13 aug.
1894-1914 Nikandrevska ön d. 14 aug.
1915-1930 Nikandrevska ön d. 15 aug. (Haphyliniderna under drifved)
1931-1948 Nikandrevska ön d. 16 aug. (1909 under löf i uttorkade gropar, mossar)
1949-1961 Nikandrevska ön d. 17-18 aug.
1962-1980 Nikandrevska ön d. 19-21 aug.
1981-1990 Nikandrevska ön d. 22 aug.
1991-2003 Nikandrevska ön d. 23-24 aug.
2004-2019 Tolstoines d. 25 aug.
2020-2034 Tolstoines d. 27 aug.
2035-2050 Tolstoines d. 28 aug. (2038 på en fjelltopp väl gödd af Lagopus)
2051-2067 Tolstoines d. 29-30 aug.
2068-2101 Tolstoines d. 1-3 sept

XML file: 

User login

Languages