n2-110.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
220-221

[s] 220

1887 Enwald Coleoptera

607-635 Sem. ostrov. Harlofkaj floden 23/7
636-808 Sem. ostrov. nära fiskaläget 24-28/7
809-1060 Gavrilova 4-16/7
1061-1131 Peresmosero, södra stranden 10/7
1132-1170 Litsa 6/8
1171-1205 Litsa 9/8 under stenar vid fiskaläget
1206-1379 Litsa 10/8 under stenar på andra sidan af floden; Staphylyniderna på sand utan vegetation.
1380-1381 Litsa 11/8
1382-1397 Litsa 12/8 under stenar vid fiskaläget
1398-1404 Kolossero vid Masselga station d. 10/6 på en sandig strand
1405-1409 Kola floden 2 verst söder ut från Kitsa station på en stenig sandstrand 11/6
1410-1412 Kola floden Saanga 12/6
1413-1564 Kola Solovareka 19/6 (1475-1031564 i en liten insjö med sandiga fasta stränder ringa vegetation)
1565-1592 Litsa 14/8 under stenar
1593-1610 Litsa 13/8

[s] 221

Kola halfön Envald 1887

1611-1675 Kola 20/6 (Bembidierna under stenar vid stranden af Kola flodens mynning in vid staden)

Alla andra ordningar utom Coleoptera

1-5 Kola 12/5
6-8 Kola 13/5
9 Semljanoj 22/5
10-12 Kola 27/5 under stenar vid hafsstranden
13-14 Kola 15/6
15-19 Mudossero 11/6
20-29 Vid södra stranden af Peresmosero 10/6
30-48 På en holme i Peresmosero 10/6
49-56 Kola stads omgifningar 13/6
57-77 Kola stads omgifningar 15/6
78-112 Kola Nametsky astrova 17/6
113 Kola 14/6
114-119 Kola 20/6
120-212 Gavrilovo 4/VII
213-333 1,2-5 [?] mil uppför Varanje floden

XML file: 

User login

Languages