n2-118.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
236-237

[s] 326

Insekter samlade sommaren 1889 af John Sahlberg
(Blåa lappar med ett streck under nummern Nya upplagan)

Coleoptera

1 Karislojo d. 18 maj i trädgården
2-11 Karislojo Karkkali d. 20 maj
12 Karislojo d. 21 maj i Kukkasniemi trädgård
13-17 Sammatti d. 23 maj På Lohilampi gräftland under Marschantia.
19-23 Sammatti d. 24 maj (19 och 22 på Sphagnum å Argynnis-kärret, 20 och 23 under bark af Abies)
24-40 Karislojo d. 5 juni
41 Sammatti d. 8 juni

[s] 237

Coleoptera
J. Sahlberg 1889

42-48 Karkkali d. 11 juni
49 Sammatti d. 12 juni
50-53 Karislojo Karkkali d. 13 juni
54-68 Karislojo Senare hälften af juni
69-75 Sammatti d. 22 juni
76-83 Karislojo början af juli
84-91 Karislojo d. 9 juli
92-115 Sammatti d. 15 juli (92-98 i ett grankärr 1 verst söder om kyrkan, 101-102 och 104 på gran, 105-106 i aspsvampar)
116-118 Karislojo
119-130 Sammatti (Mustalampi) d. 17 juli
131-133 Karislojo Kukkasniemi d. 25 juli
134-147 Karislojo d. 20-26 juli
148-152 Karislojo Kukkasniemi d. 26 juli
153-170 Karislojo d. 27 juli
171-178 Karislojo d. 30 juli Karkkali
179-201 Karislojo d. 1 aug. Karkkali (180 bland Alnus incana, 185 på Abies i topp hatten
202-205 Karislojo Karkkali d. 4 aug.
206-218 Karislojo Kukkasniemi aug.
219-238 Karislojo Kukkasniemi medlet af aug. i hästspillning

XML file: 

User login

Languages