n3-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
10-11

[s] 10

Insekter samlade i Sibirien
af
Hammarström

Lepidoptera
Gröna nummerlappar

1-4 Uti omnejden af Jekaterinenburg 1. juni. Jordmån sandig. Skogen utgjordes af tall, björk och något lind.
5 Minusinsk 23. juni. På en sandslätt vester om staden längs stranden af Tagarskoj protok
6-16 Minusinsk 25. juni söder om staden på andra sidan om Tagarskoj protok på sandkullar och invid flodstranden.
17-30 Minusinsk 26. juni längs stranden af Tagarskoj protok.
31-40 Minusinsk 29. juni kring Dschoisi (dschoiskoje osero) några verst från staden åt
41 Längs vägen till Verchne Sujetuk
42-53 Verchne Sujetuk
54-86 Verchne Sujetuk 1. juli

[s] 11

Ha Lepidoptera
Hammarström. 1885.

87-102 Verchne Sujetuk På en skogsäng längs stranden af Sujetuk ån. 1. juli
103 Verchne Sujetuk 2. juli på en hög kulle 7 verst från byn
104-132 Verchne Sujetuk 2. juli. Nedanför skolhuset vid stranden af en bäck.
133-168 Verchne Sujetuk 4. juli
169-171 Verchne Sujetuk 5. juli invid begrafningsplatsen.
172-200 Verchne Sujetuk 6. juli. 8 verst från byn vid d. s. "Kaarlon mylly".
201-204 Verchne Sujetuk 7. juli torr backe
205-255 Verchne Sujetuk 7. juli kring "Krepostin mäki".
256-257 Verchne Sujetuk 9. juli
258-261 Verchne Sujetuk 11. juli kring Sujetuk ån; bland växter må nämnas Spiraea Ulmaria, Epilobium angustifolium, Aconitum lycoctomum, Probus latyroides, Heracleum barbatum, Cerefolium sylc. etc.
262-309 Verchne Sujetuk 14. juli på backarna norr om byn
310-313 Verchne Sujetuk 15. juli hufvudsakligen på en gammal åker.

XML file: 

User login

Languages