n3-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
24-25

[s] 24

1885 Hammarström Södra Sibirien

257-258 Minusinsk 24. juni På en sandslätt öster om staden
259 Minusinsk 24. juni Invid staden
260-264 Minusinsk 25. juni Söder om staden på andra sidan om Tagarkoj protok på sandkullar invid flodstranden
265-269 Minusinsk 29. juni Kring Dsehoise
270-273 Längs vägen till Verchne Sujetuk
274-276 Verchne Sujetuk
277-288 Verchne Sujetuk 1. juli
289-294 Verchne Sujetuk 1. juli På en skogsäng längs stranden af Sujetuk ån
295-297 Verchne Sujetuk 2. juli nedanför skolhuset vid stranden af en bäck.
298-397 Verchne Sujetuk 4. juli
308-315 Verchne Sujetuk 5. juli Vid begrafningsplatsen
316-317 Verchne Sujetuk 6. juli På en torr backe
318-320 Verchne Sujetuk 6. juli 8 verst från byn vid d. s. k. "Kaarlon mylly"
321-327 Verchne Sujetuk 7. juli torr backe
328-345 Verchne Sujetuk 7. juli Kring Krepostin mäki
346-352 Verchne Sujetuk 9. juli

[s] 25

Diptera Hammarström 1885

353-375 Verchne Sujetuk 11. juli Längs Sujetuk ån Bland våxter må nämnas Spiraea Ulmaria, Epilobium angustifolium, Aconitum lycoctonum, Probus lathyroides, Heracleum barbatum, Cerefolium sylvestre etc.
376-390 Verchne Sujetuk 14. juli På backarna norr om byn
391-400 Verchne Sujetuk 15. juli Mest på en gammal åker
401-407 Verchne Sujetuk 18. juli Öster om byn i riktning emot Verchne Bulanka på en torr backe
408-419 Osnatjennaja 23. juli Längs stranden af Jenisej. Växtligheten bestående hufvudsakligast af Urtica cannabina, Galium verum, Achillaea millefolium, Spriaea Ulmaria, Epilobium angustifolium Thalictrum arter etc.
420-421 Verchne Sujetuk = 401-407
422 Osnatjennaja = No 498-419
423 Osnatjennaja
424-426 Vid stranden af Jenisej nära Osnatjennaja 27. juli Större dalen på Umbellifer (stort slag)

XML file: 

User login

Languages