n173-001.JPG

Notebook number: 
173
Notebook pages: 
Irtosivu

N:o Aika Paikka Tark. tietoja

2648-2653 14.6.1937 Muolaa, Leipäsuo as., Kuivamassa olevien propsien muod. pinoista, eri puulajeilta, keskipäivällä.

2654-2662 16.6.1937 Heinjoki, Kopralan kylä Calluna-Cladina-tyypin hiekkakankaalla olevista peruna-kuopista.

2663-2666 16.6.1937 Muolaa, Äyräpäänjärvi, Muolaanlampi Korpimetsästä n. 3 v. sitten kaadetun koivun tyvipölkystä, Tzchys kaarnan alta, muut Hylecoetus-käytävistä.

2667, 2713-2725 21.6.1937 Muolaa, Kangaspellon kyläaukea Hiekkakankaalle kaivetuista perunakuopista.

2668-2712 21.6.1937 Muolaa, Hotakan kylä Muolaanjärven hiekkarannalta etelätuulen aikana rantaan ajautuneiden roskien joukosta.

2626-2765 20.6.1937 Kivennapa, Kaukjärven ranta Lintulanjoen suun kohdalla Hiekkaisilta, täysin kasvipeitteettömiltä rantapenkereiltä (Nebria selvästi petrofili).

2766-2775 20.6.1937 Lintulanjoki, joen alajuoksi Kaukjärvestä n. 2 km vastavirtaan Hiekka- ja lietepenkereiltä.

2776-2869 20.6.1937 Kivennapa, Lintulan luostarin lähiymp. Lintulanjoen rantapensaikosta ja -niityiltä lyöntihaavilla iltapäivällä.

2870-2948 19.6.1937 Terijoki, Kellomäki Rantadyyneiltä ja rantaan ajautuneitten roskien alta.

2949-3038 19.6.1937 Terijoki, Rajajoki Luutahännän kylästä n. 2 km myötävirtaan Erilaisilta rantapenkereiltä joen Suomen puoleisilta rannoilta. Falagria nigra ohuen lehtikerroksen peittämällä kostealla hiekalla hyvin runsaslukuinen!

3039-3164 19.6.1937 Kuten ed. Joenrantapensaikoista ja -niityiltä lyöntihaavilla (eri Salix-lajeja, Betula; tyypillinen Leontodon hispidus-niitty, reunamilla Aegopodium-kasvustoja).

3165-3167 18.6.1937 Uusikirkko, Vammeljoki Vammeljoen etel. rautatiesillasta n. 300 m etelään; hiekkapenger, jolla suht. harva kasvillisuus.

XML file: 

User login

Languages