n3-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
28-29

[s] 28

Hammarström. 1885. Södra Sibirien.

Hemiptera

Nummerlappar röda från 500 till 992
Nummerlappar blåa från 1 till 828

500-507 Uti omnejden af Jekaterinenburg 1. juni Jordmån sandig. Skog utgjordes af tall björk och något lind.
508 Jewlewo 7. juni invid floden Tobol på den sandiga med allehanda affall betäckta flodstranden
509 Schukova 14. juni invid floden Ob
510-522 Minusinsk 21. juni på en sandslätt bevuxen hufvudsakligen med Iris biglumis, Lepidium latifolium, Termopsis lanceolata m. fl.
523-533 Minusinsk 23. juni. På en sandslätt vester om staden längs stranden af Tagarskoj protok.
534 Minusinsk 24. juni På en sandslätt öster om staden
535-538 Minusinsk 24. juni. Invid staden
539-555 Minusinsk 25. juni. Söder om staden på

[s] 29

Hemiptera.
Hammarström. 1885.

[jatkoa] andra sidan om Tagarskoj Prolok på sandkullar o. invid flodstranden.
556-558 Minusinsk 26. juni Längs stranden af Tagarskoj protok
559-608 Minusinsk 29. juni. Kring Dschoise (dschoiskoje osero) några verst från staden åt N.O.
609-622 Verchne Sujetuk
623-632 Verchne Sujetuk 1. juli
633-639 Verchne Sujetuk 1. juli. På en skogsäng längs stranden af Sujetuk ån
640-664 Verchne Sujetuk På en hög kulle 7 verst från byn
665-704 Verchne Sujetuk 2. juli. Nedanför skolhuset vid stranden af en bäck
705-711 Verchne Sujetuk 4. juli
712-731 Verchne Sujetuk 5. juli. Invid begrafningsplatsen
732-775 Verchne Sujetuk 6. juli. På en torr backe
776-818 Verchne Sujetuk 6. juli 8 verst från byn vid den s. k. "Kaarlan mylly"
819-832 Verchne Sujetuk 7. juli torr backe
833-879 Verchne Sujetuk 7. juli Kring "Krepostin mäki

XML file: 

User login

Languages