n3-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
32-33

[s] 32

1885 Hammarström Södra Sibirien

703-704 Abakanska sav. 25. aug.
705-724 Abakanska sav. 28. aug.
725-739 Abakanska sav. 26. aug. under stenar och stubbar
740-749 Isehikem 7. sept.
750 Kemtsehik 10. sept.
751-771 Kemtsehik 12. sept.
772-804 Kemtsehik 14. sept.
805 Soldan Jenisej 26. sept.
806-827 Jenisej Baingol berget
828 Osnatjennaja 10. aug.

Coleoptera (gula numror)
1-68 Uli omnejden af Jekaterinenburg 1. juni Jordmån sandig. Skog utgjordes af tall björk o. något lind
69-129 Tjumen 6. juni uti en skogsbacke bevuxen med björk, gran, hägg, Salix
130-191 Jewlevo 7. juni invid floden Tobol
192-215 Samarovo på stranden af floden Irtisch [?:sana]
216-219 Narim 13. juni Ob.
220-239 Schukowa fl. 14. juni Ob.

[s] 33

Coleoptera Hammarström 1885

240-246 På steppen mellan Aeschinskaja och Batenefskaja, längs Jenisej. 20. juni
247 Längs vägen fr. Tomsk
248 Minusinska kretsen 21. juni På stranden af floden Tuba
249-260 Minusinsk på en sandslätt bevuxen hufvuds. med Iris biglumis, Lepidium latifolium, Termopsis lanceolata m.fl. 21. juni
261-399 Minusinsk 23. juni På en sandslätt vester om staden längs stranden af Tagarskoj protok
400-478 Minusinsk 24. juni På en sandslätt öster om staden. 477-478 allm. på blomm af Termopsis lanceol.
479-526 Minusinsk 24. juni Invid staden
527-669 Minusinsk 25. juni Söder om staden på andra sidan om Tagarskoj protok på sandkullar och invid flodstranden
670-839 Minusinsk 26. juni Längs stranden af Tagarskoj protok
840-933 Minusinsk 29. juni Kring Dsehoise (dsehoiskoje osero) några verst från staden
934-1019 Från Minusinsk museum
1020-1021 Längs vägen till Verchne Sujetuk
1022-1084 Verchne Sujetuk 1. juli
1085-1207 Verchne Sujetuk

User login

Languages