n3-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
36-37

[s] 36

1885 Hammarström Södra Sibirien

3693-3719 Osnatjennaja 3 aug. mest på Leonurus
(3720 borta)
3721-3753 Osnatjennaja 30 juli Berget Omaj ung. 3000 fot öfver hafvet
3754-3792 Osnatjennaja 2 aug. På steppen och under stenar
3793-3823 Osnatjennaja 2 aug. Ön midt emot byn
3824-3848 Osnatjennaja 4 aug. längs floden Jenisej
3849-3851 Osnatjennaja 5 aug. Ishogen Soboleva
3852-3853 Osnatjennaja 6 aug. Vid Poilova Varschina 3,300 fot öfver hafvet på en bredbladig Cirsium
3854- Osnatjennaja 7 aug. Berget Borus vid foten af sjelfva den högsta spetsen
3855-3937 Osnatjennaja Vid Poilova 8 aug. Dels under bark af cembra dels på blommor
3938-3960 Osnatjennaja 10 aug. I en dal och på angränsande höjder nära byn
3961-4017 Osnatjennaja 9 aug.
4018-4094 Osnatjennaja 11 aug. på steppen (3 verst från byn på ett lågländt ställe)
4095-4135 Osnatjennaja 12 aug. kring Omaj
4136-4196 Osnatjennaja 10 13 aug.

[s] 37

Coleopt. Mongoliet Hammarström 1885

4197-4238 Osnatjennaja 14 aug. (4231-4238 under björkbark)
4239-4271 Osnatjennaja 15 aug. På andra sidan floden
4272-4409 Abakanska savoden 19 aug.
4410-4420 Abakanska sav. 20 aug.
4421-4512 Abakanska sav. 21 aug.
4513-4574 Abakanska sav. 22 aug.
4575-4652 Abakanska sav. 23 aug.
4653-4666 Abakanska sav. 25 aug.
4667-4795 Abakanska sav. 26 aug. under stenar och stockar
4796 Abakanska sav. 28 aug
(4796-4835 Abakanska sav.)

Mongoliska coleoptera
Bruna nummerlappar
1-24 Kemtschik 10 sept.
25-58 Kemtschik 11 sept.
59-63 Kemtschik 12 sept på stepp under stenar
64-81 Kemtschik 13 sept vid flodstrand
82-197 Kemtschik 14 sept vid Baikovs zabuerue[?]
198-413 Kemtschik 14 sept
414-427 Dschagul vid Jenisej

User login

Languages