n3-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
40-41

[s] 40

1891 Osw. Kihlman guv. Archangelsk

958-1041 = burken No 7. Floden Volokovaja, 9-10/7; små dykare från Vaiminskoje ozero 12/7, Carabi från Rubinskoje ozero 13/7.
1042-1062 = burken No 8. 14/7-28/7 Vandringen mellan Volokovaja och byn Kotkin
1063-1278 = burken No 9. 2/8-14/8 Petschora (& Ust-Zylma)
1279-1329 = burken No 10. Aug 1891 Längs floden Pishma, mest Petschorskaja Pishma.

Insekter 1892 (gröna nummerlappar
1-9 N. 5
10-16 1/2
17-21 Ingen anteckning
22-52 Pp 3 R
53-62 1/2
63-64 1/2
65-73 No 5
[lisäys:] Första hvarfvet 2 skilda flaskor
74-114 Suma 13-14 juni
115-163 Kemj 17/6
164-189 Längs floden Umjok slutet af juni 1892
190-206 Omkring Umpjanr Juli 1892

[s] 41

Insekter insamlade af John Lindén på resan till Nuortijärvi sommaren 1891.
(alla ordningar tillsammans, gula nummerlappar)

1-39 Under uppresan mellan Rovaniemi och Kemiträsk i Juni.
40-76 Under resan längs Nuotjoki till d. 5 Juli.
77-116 Nybygget den 13 Juli.
117-153 Nybygget den 23 Juli.
154-162 Nybygget den 3 Augusti.
163-167 På återresan?

User login

Languages