n3-039.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
70-71

[s] 70

O. M. Reuter

Till Universitetets Finska Samling inlämnades d. 30 januari 1893 af O. M. Reuter

Trichoptera:
97 exx. från Åland,
510 exx. från Pargas,
17 exx. från Korpo,
69 exx. från Ispois invid Åbo,
32 exx. från Vänö i Hiitis (Kimito),
11 exx. från Uskela,
19 exx. från Kyrkslätt,
1 exx. från Lovisa,
4 exx. från Kymmene (Abborfors) och
2 exx. från Ilmola inalles
762 exx.

[s] 71

O. M. Reuter

Planipennia:
29 exx. från Åland,
1 exx. från Korpo,
128 exx. från Pargas,
2 exx. från Ispois invid Åbo,
1 exx. från St Bertils,
4 exx. från Kyrkslätt,
8 exx. från Lovisa,
3 exx. från Ilmola inalles
176 exx.

Ephemeridae:
5 exx. från Pargas,
1 exx. från Åland,
6 exx. äfvensom 2 arter

Hemiptera Heteroptera af hvilka den ena (Tetraphleps aterrimus J. Sahlb.) ny för faunan.
O. M. Reuter

User login

Languages