n33-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

ei sivunumeroa

21 Sphaeridium Karsturanta Kospillning Jno 3.7 1938
22 Aphodius som 21 [Karsturanta] [Kospillning] Jno 3.7 1938
23 Othiorrynches [Otiorynchus] Pulp På husväggen i skymningen Jno 4.10 1938
24 Corticaria Pulp Mh i trädgården Jno 3.6 1938
25 Synchita Karsturanta Mh i ängskant Jno 3.7 1938
26 Apoderus Pulp Mh i stranden Jno 10.6 1938
27 Chrysomela som 24 [Pulp] [Mh] [i trädgården] Jno 26.6 1938
28 Apion violaceum Kirby Det Hellen Haukilahti by S. Jno 30.10 1938
29 Pityogenes som 25 [Karsturanta] [Mh] [i ängskant] Jno 24.4 1938
30 Hypophloeus Haukilahti Mon ovanför kasernen. Under bark av fälld tall Jno 7.5 1938
31 Airaphilus Tronsböle Gottbergs villa. S. vid lada Tenala 11.11 1938
32 Agabus Nära Ketvelo Mh ur dike Taipalsaari 19.6 1938
33 Otiorrynchus [Otiorynchus] Pulp På vägg Jno 25.9 1938
34 Trogophloeus Mh i ängskant vid Hiidenmäki Jno 23.5 1938
35 Otiorrynchus [Otiorynchus] Pulp På husväggeni vildvinet Jno 19.9 1938
36 Ceuthorrhyncus fennicus? Det Hellen Tronsböle. Vimonböle S. Tenala 8.11 1938
37 Dryocetes Tronsböle Under granbark Tenala 10.11 1938
38 Trachyphloeus Pulp Mh i trädgården Jno 18.6 1938
39 Omalium Tronsböle S. Tenala 7.11 1938
40 Polydrosus Pulp Mh i stranden Jno 10.6 1938

ei sivunumeroa

41 Dromius Haukilahti. Laithiukkanen Jno 14.4 1938
42 Subcoccinella Pulp Mh i trädgården Jno 18.6 1938
43 Cryptocephalus Haukilahti Mh på vikbottnens strand Jno 2.7 1938
44 Rhizophagus Pulp Skogen mot Ahvenlampi. På savig al Jno 22.5 1938
45 Notiophilus Pulp S. i kohagen Jno 23.4 1938
46 Protcinus Haukilahti by S. Jno 30.10 1938
47 Actobius Haukilahti Mh i ”Punkaharju” sjöns strand Jno 22.6 1938
48 Amara Pulp På väg vid propsplan Jno 30.8 1938
49 Sciophilus som 36 [Tronsböle. Vimonböle] [S.] Tenala 8.11 1938
50 Corymbites som 47 [Haukilahti] [Mh] [i ”Punkaharju” sjöns strand] Jno 11.6 1938
51 Coelostoma Tronsböle Tenala 13.11 1938
52 Aphodius serotinus Panz[?] Det Hellen Pulp Hästspillning på väg vid propsplan Jno 26.5 1938
53 Aphodius Pulp Hästspillning Jno 26.5 1938
54 Dasytes som 47 [Haukilahti] [Mh] [i ”Punkaharju” sjöns strand] Jno 11.6 1938
55 Bruchus Pulp Mh i trädgården Jno 4.6 1938
56 Hylurgops Pulp Kohagen under tallbark Jno 19.5 1938
57 Hylobius Pulp På flisbockarnas betnigsockel[?] Jno 18.7 1938
58 Bledius Hottula tegelbruk i stranden Lappee 13.8 1938
59 Agathidium som 56 [Pulp] [Kohagen under tallbark] Jno 18.5 1938
60 Lathrobium Munkensaari[?] Under sten Jno 15.4 1938

XML file: 

User login

Languages