n3-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
98-99

[s] 98

Lepidopterologiska anteckningar från Ladoga Karelen sommaren 1893 af Justus Montell

Hvita lappar med trykta siffror.

1-5 Viborgs stad 1/VII Park.
6-18 St. Andreé 4/VII Skog
19-22 Kronoborg 6/VII Skog
23-55 Jaakimvaara Kyrkoby 7/VII 23 skog, 24-28 ängsbacke, 29-55 löfskog.
56-123 Jaakimvaara Kyrkoby 8/VII blandskog
124-156 Jaakimvaara Kyrkoby 9/VII skogsäng
157-180 Jaakimvaara mellan kyrkobyn och Merjänkylä

[s] 99

Lepidoptera J. Montell 1893

[jatkoa] 10/VII 157 landsväg, 158-160 kärr, 164 landsväg, 165-169 kärr, 170-173 landsväg, 174-180 kärr.
181-241 Jaakimvaara Merjänkylä 10/VII, 180-239 ljungbacke, 240-241 gårdsplan.
242-266 Jaakimvaara Merjänkylä, Pyysyrjin suo 11/VII, kärr.
267-293 Jaakimvaara mellan Merjänkylä och kyrkobyn 11/VII, skogsäng.
294-311 Jaakimvaara kyrkobyn 12/VII backsluttning småskog.
312-336 Sordavala socken, Otsois by 13/VII ängsbacke.
337-342 Sordavala stad, park. 13/VII
343-376 Sordavala stad, 14/VII bärgig skogsbacke
377-411 Sordavala stad, 14/VII park.
412-427 Sordavala stad, 15/VII skogsbacke
428-446 Sordavala stad, 15/VII park
447-448 Impilaks 16/VII landsväg
449-470 Impilaks Kitilä 18/VII löfskogssluttning
471-553 Impilaks Kitilä 19/VII skogsäng

XML file: 

User login

Languages