n33-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Anthonomus Pulp Mh i trädgården Jno 3.6 1938
142 Orthotomicus Haukilahti Mm ovanför kasärnerna. Under bark av fälld tall Jno 7.5 1938
143 Sitona lineellus Bonsd. Det.E.Palmen 1948 M.S. Mh i lillvikens strand Jno 5.6 1938
144 Pityopthorus Pulp i strand på al Tenala 10.11 1938
145 Airaphilus Tronsböle Gottbergs villa. S.vid lada Tenala 11.11 1938
146 Polydrosus som 144 [Pulp] [i strand på al] Jno 3.6 1938
147 Omalium caesum Grav. Det.Renkonen Haukilahti. Laithiukkanen S. Jno 17.9 1938
148 Phaedon Pulp Mh i trädgården Jno 27.6 1938
149 Stenus similis Hbst. Det.Renkonen Vallinkoski Mh på sank äng Jääski 8.6 1938
150 Cryptophagus setalosus Stim. Det.Hellen Munkonsaari S. strand Jno 4.12 1938
151 Lathrobium Öjby S. i träskkant Bromarv 13.11 1938
152 Othium som 151 [Öjby] [S.] [i träskkant] Bromarv 12.11 1938
153 Ceuthorrynchus Jno 22.6 1938
154 Apion Vallinkoski Mh på äng Jääski 8.6 1938
155 Typodendron [Trypodendron] Haukilahti S. på Laithiukkanens udde Jno 19.3 1938
156 Cantharis Haukilahti Mh i ”Punkaharju” sjöns strand Jno 10.6 1938
157 Helophorus Vallinkoski Mh i dike Jääski 8.6 1938
158 Aphodius Honkalahti Jno 26.5 1938
159 Trichophya Haukilahti. Laithiukkanen S. Jno 9.5 1938
160 Otiorrynchus [Otiorynchus] Pulp Bostadens yttervägg Jno 24.9 1938

[ei sivunumeroa]

161 Malachius som 160 [Pulp] [Bostadens yttervägg] Jno 22.6 1938
162 Crypturgus Pulp Mh Under tallbark Jno 13.5 1938
163 Stenus bifoveolatus Det.Renkonen Vallinkoski Mh på sank äng Jääski 8.6 1938
164 Aphodius Haukilahti S. kospillning Jno 17.9 1938
165 Ceuthorrynchus Pulp Mh på mesaplan Jno 29.5 1938
166 Apion facetuna Gyll. Det.Hellen Pulp S. i trädgården Jno 29.9 1938
169 Cryptophalus MS. Mh i V-strand från ungbjörk Jno 10.7 1938
170 Cryptophalus Kunnansuo Mh från lövträd Jno 9.7 1938
171 Helophorus Vallinkoski Mh i dike Jääski 8.6 1938
172 Sitoanus Pulp Under bark på en tall vid vedplan Jno 29.4 1938
173 Stegobium Pulp På knäckebröd hemma Jno 29.3 1938
174 Apion viciae Det.Hellen Pulp Mh i trädgården Jno 8.6 1938
175 Trogophloeus Jno 17.5 1938
181 Hypophloeus Jno 7.5 1938
182 Omosita Jno 25.5 1938
183 Stilicus Jno 6.10 1938
184 Baptolinus Jno 6.5 1938

XML file: 

User login

Languages