n3-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
102-103

[s] 102

1895 J. Sahlberg Coleoptera

65-84 Karislojo d. 6 juli (65 på Kukkasniemi träsk på gungfly)
85-87 Karislojo d. 7 juli
88 Karislojo d. 6 juli under barken af gran i svampmycelier nära Haappajärvi
89-102 Karislojo d. 8-15 juli
103-139 Karislojo d. 17-18 juli (122, 127 och 128 i eksvamp)
140-145 Sammatti d. 19 juli
146-165 Karislojo d. 21 juli
166 Karislojo d. 22 juli
167-174 Karislojo d. 23 juli
175-190 Sammatti (Lammi) d. 24 juli
191-211 Sammatti d. 25 juli nära Sammatti kyrka
212 Karislojo
213-245 Karislojo d. 27 juli nära Kukkasniemi (224-228 i hästspillning, 245 under mossa nedanför prestgården
246-255 Karislojo (Karkkali) d. 29 juli
256 Pojo (Baggby) d. 1 aug.

[s] 103

Hemiptera J. Sahlberg 1895

257-261 Karislojo Kukkasniemi d. 2 aug.
293-294 Karislojo Kukkasniemi d. 2 aug.
262-292 Karislojo Karkkali d. 3 aug. (290-291 i källan vid stora sveden, 292 bland småstenar i Lojo sjö tagen af Avena, 287 under bark af björk)
293-294 Karislojo (Kukkasniemi) d. 5 aug.
295-303 Karislojo d. 6 aug. 295-296 i Polyporus på tall, 298-302 tillsammans med Tomicus typographus)
304-307 Lojo d. 7 aug.
308-321 Karislojo d. 10-28 aug.

Hemiptera
1-2 Karislojo i juni
3-12 Sammatti d. 21 juni
13-21 Karislojo d. 25-30 juni
22-23 Karislojo d. 5 juli på Salicis
24-32 Karislojo d. 6 juli

User login

Languages