n33-020.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Stenus Vid bäck vid havsstranden Terijoki 28.8. 1939
142 Adoxus Hogland 2.7. 1939
143 Agonum Badstranden. Under tång Hangö 12.6. 1939
144 Bembidion Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron Nykyrka 14.5. 1939
145 Bembidion I halvuttorkat [halvuttorkad] lerpöl c. 2 km S om Jno kyrka i skog Jno 24.8. 1939
146 Tychus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 22.4. 1939
147 Dryops griseus Det. Ha Lindberg Muukonsaari. Mh på strandäng Jno 17.7. 1939
148 Tychus som 146 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 22.4. 1939
149 Coccinella Vammeljoki strand c. 2 km från V:järvi [Vammeljärvi] vid ett tillflöde från V Nykyrka 14.5. 1939
150 Anthonomus Tronsböle. Mh på ängen nära båthuset Tenala 7.6. 1939
151 Philipedon som 143 [Badstranden. Under tång] Hangö 12.6. 1939
152 Gymnetron Tronsböle. Mh på äng Tenala 9.6. 1939
153 Phytonomus Tronsböle. Mh Tenala 13.6. 1939
154 Bembidion semipunctatum Donav. som 144 Det. Hellen [Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron] Nykyrka 14.5. 1939
155 Amara som 146 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 22.4. 1939
156 Pterostichus Finsjö I åker Västanfjärd 18.6. 1939
157 Plateumaris Öjby. Träskets kant ovanför gloet Bromarv 9.6. 1939
158 Bembidion semipunctatum Donav. som 144 Det. Hellen [Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron] Nykyrka 14.5. 1939
159 Notaris som 152 [Tronsböle] [Mh] [på äng] Tenala 13.6. 1939
160 Aphodius Tronsböle Kospillning Tenala 10.6. 1939

[ei sivunumeroa]

161 Deronectes I stranden av Tyrisevä Terijoki 29.8. 1939
162 Bembidion semipunctatum Donav. som144 Det. Hellén [Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron] Nykyrka 14.5. 1939
163 Chrysomela som 149 [Vammeljoki strand] [c. 2 km från V:järvi vid ett tillflöde från V] Nykyrka 14.5. 1939
164 Agonum Under bråte på havsstranden nära Vammeljoki Nykyrka 14.5. 1939
165 Bembidion Hietsaari. [Hietasaari] (n. Ryövälin luoto) Sandstrand Taipalsaari 6.8. 1939
166 Elater I tallstubbe vid landsvägen Viborg-Rajajoki. 37 km från Viborg Nykyrka 14.5. 1939
167 Bembidion Ravattila Lerig åstrand Jno 14.8 1939
168 Hister Badstranden under tång Hangö 12.6. 1939
169 Bembidion som 144 [Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron] Nykyrka 14.5. 1939
170 Philonthus [Strandbank vid Vammeljoki vid järnvägsbron] Nykyrka 29.8. 1939
171 Stenus humilis Er. Det.Renkonen S bak Päykiäs såg Jno 13.4. 1939
172 Stenus som 171 S [bak Päykiäs såg] Jno 13.4. 1939
173 Xylita som 166 [I tallstubbe vid landsvägen Viborg-Rajajoki. 37 km från Viborg] Nykyrka 14.5. 1939
174 Deronectes som 165 [Hietsaari [Hietasaari] (n. Ryövälin luoto) [Sandstrand] Taipalsaari 6.8. 1939
175 Harpalus Under sten bak Päykiäs såg Jno 12.5. 1939
176 Cionus Öjby Kila Mh i ängskant Bromarv 15.6. 1939
177 Platynaspis Pulp. Mesaplan Jno 18.5. 1939
178 Melasoma Hogland 2.7. 1939
179 Hydroporus melanocephalus som 168 Det. Hellen [Badstranden under tång] Hangö 12.6. 1939
180 Bryocharis som 177 [Pulp.] [Mesaplan] Jno 21.4. 1939

XML file: 

User login

Languages