n3-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
118-119

[s] 118

[tyhjä sivu]

[s] 119

J. Sahlberg
Insekter samlade vintern 1895-1896 på resan till Södra Europa
(Skrifna numror)

Coleoptera

1-13 Sachsiska Shweiz Rathen vid Elbe den 6 oktober
14-25 Sachsiska Shweiz den 7 oktober (14 under bark af Pinus Abies)
26-38 Sachsiska Shweiz den 8 oktober närä Waltersdorfs Mühle
39-61 Tyrolen Sigmundskron närä Bozen den 25 oktober Med sållning mest på sumpig äng nära floden Etsch.
62-104 Tyrolen d. 28 oktober
105-140 Tyrolen d. 29 oktober
141-206 Tyrolen d. 30 oktober (141 i stor mängd i en murken pilstubbe; 200-206 under stenar vid Eisachs stränder.)

XML file: 

User login

Languages