n33-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Chrysonecta Tronsböle Mh i ängskant Tenala 22.7 1940
62 Antherophagus Som 61 [Tronsböle] [Mh] [i ängskant] Tenala 21.7 1940
63 Agilus Tronsböle I flykten Tenala 28.7 1940
64 Carabus Honkalahti Under sten i disp. Nilssons trädgård Jno 8.5 1940
65 Pterostichus Karsturanta Under sten Jno 25.5 1940
66 Rhinochus Pulp På mesaplan Jno 22.4 1940
67 Mordella Muukonsaari På äng Jno 16.6 1940
68 Aniara Pulp Vedplan Jno 9.5 1940
69 Trachyphloeus Pulp Mesaplans kant Jno 20.10 1940
70 Librodes[?] Haukilahti. Heimosaari Savig björkstubbe Jno 7.6 1940
71 Haliplus Tronsböle Mh i gloets strand Tenala 24.7 1940
72 Gymnetson [Gymnetis?] Pulp Mh på mesaplan Jno 15.9 1940
73 Throscus Pulp S. i mesaplans kant Jno 23.10 1940
74 Spaeridium Eiskola Mh På äng Jno 11.7 1940
75 Ceuthorrynchus [Ceuthorynchus] Som 61 [Tronsböle] [Mh] [i ängskant] Jno 25.7 1940
76 Rhogium Pulp Död på trappan Jno 9.7 1940
77 Aphodius Muukonsaari Hästspillning Jno 2.6 1940
78 Phosphuga Muukonsaari S. Jno 5.10 1940
79 Anisotoma Muukonsaari Mh I skog Jno 18.6 1940
80 Aphodius Muukonsaari Savig björkstubbe Jno 16.6 1940

[ei sivunumeroa]

81 Apion Pulp Mh på mesaplan Jno 20.9 1940
82 Magdalis Muukonsaari Mh från hägg Jno 16.6 1940
83 Cyaniris Eiskola Mh vid ängskant från lövträdsdunge Jno 22.6 1940
84 Pterostichus Karsturanta Under sten vid bäcken nära Torvela Jno 25-5 1940
85 Platambus Mh i alapappilan oja Jno 24.6 1940
86 Magdalis Muukonsaari Mh från hägg Jno 16.6 1940
87 Sphanidium Muukonsaari Hästspillning Jno 2.6 1940
88 Elophrus Mh i alapappilan oja Jno 24.6 1940
89 Pterostichus Pulp Vedplan Jno 14.5 1940
90 Bembidion Muukonsaari S. Jno 5.10 1940
91 Bembidion som 90 [Muukonsaari] [S.] Jno 12.10 1940
92 Apion Pulp Mh på mesaplan Jno 20.9 1940
93 Colymbetes I bäcken c. 1/2 km V.om Hottula tegelbruk Lappee 4.8 1940
94 Ontholistes Muukonsaari Vid savig björkstubbe Jno 2.6 1940
95 Coenocaelis Pulp S. i mesaplans kant Jno 30.10 1940
96 [Apion] Som 92 [Pulp] [Mh] [på mesaplan] Jno 2.9 1940
97 Geotrupes Pulp trädgården Jno 12-8 1940
98 Stenus Karsturanta Vid bäcken nära Torvela Jno 25.5 1940
99 Blastophagus Tronsböle Mh i ängskant Tenala 22.7 1940
100 Elaphus Muukonsaari Lersandstrand 2.6 1940

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet