n33-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

278 Rhagonycha MS. Jno 30.6 1940
280 Orthoperus Pulp Vedplan. Under bark Jno 12.5 1940
305 Galenica[?] Jno 26.5 1940
306 Pityophagus Muukonsaari Mh i skog Jno 18.6 1940
307 Trachyphloeus Pulp S. i mesaplans kant Jno 21.10 1940
308 Chrysomela Tronsböle. Vimonböle Mh Tenala 25.7. 1940

[ei sivunumeroa]

1 Necrobia Punnanlahti I ben på åker Jno 22.5 1941
2 Pterostichus Under sten vid Päykiäs gamla såg Jno 1.10 1941
3 Tenebrio Pulp På yttervägg Jno 26.7 1941
4 Sphaeridium Muukonsaari S. Jno 22.5 1941
5 Pterostichus Muukonsaari Under sten Jno 5.10 1941
6 Thanatophilus Honkalahti Under kråkas Jno 22.5 1941
7 Bryoporus erassicornis Mähl. Det. Hellen Muukonsaari Vid savig björkstubbe Jno 6.6 1941
8 Harpalus Bangården Under sten Lapeenranta 22.5 1941
9 Cereyon Pannanlahti[?] S. Jno 22.5 1941
10 Pterostichus nigrita F. Det. Hellen Muukonsaari I strand under bräder Jno 28.9 1941
11 Silvanus Pulp Vedplan under bark Jno 25.5 1941
12 Hydrobius Pätilä I bäck Jno 12.10 1941
13 Hydrochus Som 4 [Muukonsaari] [Mh] [i trädgården] Jno 22.5 1941
14 Staphylinus Pätilä S. nära Kiukkaan lampi Jno 12.10 1941
15 Carabus Bangården Under stock Lapeenranta 12.9 1941
16 Rhinonchus Muukonsaari Mh i strand Jno 28.9 1941
17 Necrobia Som 1 [Punnanlahti] [I ben på åker] Jno 22.5 1941
18 Brascus Som 15 [Bangården] [Under stock] Lapeenranta 12.9 1941
19 Tenebrio Som 3 [Pulp] [På yttervägg] Jno 26.7 1941
20 Phyllodecta Pulp Mh på mesaplan Jno 3.7 1941

XML file: 

User login

Languages