n33-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Rhinoncus Karsturanta Mh på äng nära mossen Jno 15.6 1942
62 Stenus Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen Jno 18.4 1942
63 Rhinoncus M.S. Drivgods på N-strand udden Jno 26.3 1942
64 Apion Mh på äng vid alapappilan oja Jno 10.10 1942
65 Throscus S.Ö om kyrkan. S vid lada Jno 14.11 1942
66 Phytonomus Suomensalo Drivgods Jno 20.6 1942
67 Stenus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942
68 Amara Muukonsaari Drivgods Jno 18.6 1942
69 Throscus Som 65 [S.Ö om kyrkan. S vid lada] Jno 14.11 1942
70 Ceryon Pulp S dynghög Jno 3.6 1942
71 Chrysomela Pulp På verandan Jno 27.6 1942
72 Stenus S. hö och löv Viljamäkitrakten Jno 24.10 1942
73 Systenocerus Leppälä å ovanom landsvägen Jno 4.6 1942
74 Ceuthorrynchus Pulp S. på mesaplan Jno 22.10 1942
75 Agabus Pätelä Myllyoja nära landsvägen Jno 25.5 1942
76 Melasoma Som 66 [Suomensalo] [Drivgods] Jno 20.6 1942
77 Dryops Muukonsaari Vattenpöl Jno 2.6 1942
78 Amara Suomensalo I stranden Jno 21.6 1942
79 Baptolinus Pätilä. Kiukas S. vid savig björk, gammalt hö mm Jno 10.5 1942
80 Stenus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942

[ei sivunumeroa]

81 Elater Som 63 [M.S.] [Drivgods på N-strand udden] Jno 23.6 1942
82 Mycetophagus fulvicollis Pulp På fabrikskontoret Jno 20.4 1942
83 Mycetoporus Som 62 [Vårflöde i Alapappila bäcken c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942
84 Apion Som 66 [Suomensalo] [Drivgods] Jno 20.6 1942
85 Trox På väg inne i stan Lapeenranta 9.6 1942
86 Laccobius Leppälä å vid landsvägen Jno 29.5 1942
87 Ceuthorrhynchus Drivgods på holmar strax Ö om M.S. Taipalsaari 28.6 1942
88 Colymbites I damm vid Leppälä å nära landsvägen Jno 4.10 1942
89 Silpha Tronsböle Under sten Tenala 13.9 1942
90 Aphodius Pulp Mesaplan. Kospillning Jno 6.6 1942
91 Helophorus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942
92 Cereyon Pulp Gödselhög Jno 13.6 1942
93 Trogophloeus Pulp S. på mesaplan Jno 4.11 1942
94 Melasoma Suomensalo Drivgods Jno 20.6 1942
95 Gyrophaena S.Ö om kyrkan. S vid lada Jno 14.11 1942
96 Mycetoporus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 21.5 1942
97 Stenus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942
98 Melasoma Som 94 [Suomensalo] [Drivgods] Jno 21.6 1942
99 Xantholinus Som 62 [Vårflöde i Alapappila å c. ½ km nedanom landsvägen] Jno 18.4 1942
100 Donacia Vid Leppälä å ovanom landsvägen Jno 18.7 1942

XML file: 

User login

Languages