n3-076.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
148-149

[s] 148

[tyhjä sivu]

[s] 149

Hemiptera. Central-Asien. J. Sahlb.

Hemiptera

1-11 Caucasus bergstrakt d. 10-18 juni
21-24 Usun-Ada vid Caspiska hafvets östra strand. d. 20 juni
25-46 Mula Kara d. 21 juni
47-81 Mula Kara d. 22 juni
82-102 Pereval d. 23 juni 82, 94, 95 på en smablommig Circium art ute på steppen
103 Vid Asidin jernvägstation d. 23 juni
104-130 Dort Kuja d. 25-26 juni
131-150 Amu Daria d. 27 juni
151-172 Första stationen N. om Amu Daria d. 28-29 juni
174-194 Steppen vid Agatsehi station d. 3 juli
195-199 Sir Daria d. 4 juli
201-222 Bekljarbek d. 6 juli (218 allmän på storblomming Centaurea).
223-265 Bekljarbek d. 7 juli (242-243 under Gypsophila på bärgsluttningen.
266-280 Naukent station d. 8 (275 allmän på Salices).

XML file: 

User login

Languages