n33-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

261 Miarus Karsturanta Mh på äng nära mossen Jno 15.6 1942
262 Coelostoma Leppälä å vid landsvägen Jno 23.5 1942
263 Lathrobium [Punnanlahti] S. i Punnanlahti Jno 2.5 1942
264 Cercyon som 262 [Leppälä å] [vid landsvägen] Jno 23.5 1942
265 Chrysomela Pulp Mh på mesaplan Jno 14.7 1942
266 Harpalus Suomensalo Drivgods Jno 20.6 1942
267 Corymbites Nära Leppälä å Mh ovanom landsvägen Jno 4.6 1942
268 Acanthocinus Pulp På villans yttervägg Jno 15.6 1942
269 Donacia Viljamäki trakten Mh i dike Jno 3.7 1942
270 Corymbites som 267 [Nära Leppälä å] [Mh] [ovanom landsvägen] Jno 4.6 1942
271 Bembidion Kilpiänsaari Drivgods Taipalsaari 28.5 1942
272 Strangalia MS. Stranden Jno 28.6 1942
273 Ceuthorrynchus Pulp Mh på mesaplan Jno 6.10 1942
274 Saperda Pulp På ytterfönster Jno 9.7 1942
275 Pachyta Arposenniemi På spiraea Jno 1.8 1942
276 Cionus M.S. Drivgods Jno 31.5 1942
277 Creophilus Kätkytsaari Drivgods Jno 31.5 1942
278 Anthicus Suomensalo Stranden Jno 21.6 1942
279 Aphodius Pulp Mesaplan. Kospillning Jno 6.6 1942
280 Cercyon som 262 [Leppälä å] [vid landsvägen] Jno 23.5 1942

[ei sivunumeroa]

281 Limnobaris Jänkiälä Träskstranden vid dansbanan Jno 14.6 1942
282 Amara Drivgods på holmen strax ö om M.S. Taipalsaari 28.6 1942
283 Apion som 271 [Kilpiänsaari] [Drivgods] Taipalsaari 28.5 1942
284 Melasoma Kiiperi[?] Mh På äng Jno 19.6 1942
285 Philobius som 262 [Leppälä å] [vid landsvägen] Jno 23.5 1942
286 Helophorus som 262 [Leppälä å] [vid landsvägen] Jno 23.5 1942
287 Vårflöde i Alapappila-bäcken c. ½km nedanom landsvägen Jno 18.4 1942
288 Philanthus Tronsböle Under avfall i korsubyn vid Vinbergs träsk Tenala 14.9 1942
289 Cryptocephalus Vitjamäki trakten Mh På äng Jno 3.7 1942
290 Stenus Virkkala vid bäck Jno 18.8 1942
291 Corymbites Sotsaari Drivgods Jno 29.5 1942
292 Anthicus som 278 [Suomensalo] [Stranden] Jno 21.6 1942
293 Tenebrio som 268 [Pulp] [På villans yttervägg] Jno 22.8 1942
294 Pityogenes som 271 [Kilpiänsaari] [Drivgods] Taipalsaari 28.5 1942
295 Pogonocherus som 271 [Kilpiänsaari] [Drivgods] Taipalsaari 28.5 1942
296 Agonum Kätkytsaari Drivgods Jno 31.5 1942
297 Tychus Vårflöde i Leppälä å Jno 18.4 1942
298 Polydrosus som 291 [Sotsaari] [Drivgods] Tenala 29.5 1942
299 Notiophilus som 297 [Vårflöde i Leppälä å] Jno 18.4 1942
300 Cryptocephalus som 289 [Vitjamäki trakten] [Mh] [På äng] Jno 18.4 1942

XML file: 

User login

Languages