n33-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
341 Magdalis Pulp. Stranden efter storm Jno 22.6. [19]42
342 Longitarsus Mh Vid alapappilan oja på äng Jno 10.10. [19]42
343 Pityogenes Kilpiänsaari. Drivgods Taipalsaari 28.5. [19]42
344 Pterostichus Ilottula. Under sten Lappee 9.5. [19]42
345 Lampyris M.S. Sandudden På natten Jno 23.6. [19]42
346 Aleochara Som 343 [Kilpiänsaari. Drivgods] Taipalsaari 28.5. [19]42
347 Cassida Leppälä å vid landsvägen Jno 23.5. [19]42
348 Anthonomus M.S. Drivgods på N-strandudden Jno 23.6. [19]42
349 Simplocaria Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 21.4. [19]42
350 Gymnetron Jno 5.11. [19]42

[ei sivunumeroa]
1 Cionus MS V-strand på Scrophularia Jno 24.6. [19]43
2 Trechus Pätilä. S vid lador Jno 27.9. [19]43
3 Colon viennense Hbst. Det. Stockmann Pulp. Mh på mesaplan. Solnedgången Jno 10.7. [19]43
4 Stenus Päihänniemi. S i strandbrant Taipalsaari 28.2. [19]43
5 Anomala Landsvägen vid Muukko station Lappee 17.6. [19]43
6 Elaphrus Lillviken M.S. i stranden. Jno 30.5. [19]43
7 Tachyporus Som 4 [Päihänniemi. S i strandbrant] Taipalsaari 28.2. [19]43
8 Agathidium Som 4 [Päihänniemi. S i strandbrant] Taipalsaari 28.2. [19]43
9 Ceuthorhynchus [Ceutorhynchus] Pulp Mh på mesaplan Jno 21.5. [19]43
10 Hydrobius Litet träsk i skogen mellan Pätilä o. kyrkbyn Jno 21.10. [19]43
11 Corymbites Vid Leppälä å ovanom landsvägen. Flygande på äng Jno 22.5. [19]43
12 Dytiscus Tronsböle. Träsket mellan bergen Tenala 16.9. [19]43
13 Aphodium På landsväg. Hästspillning Lappee 9.8. [19]43
14 Corymbites Som 11 [Vid Leppälä å ovanom landsvägen. Flygande på äng] Jno 22.5. [19]43
15 Dorytomus Mh på äng. i stranden av Leppälä å ovanom landsvägen Jno 22.5. [19]43
16 Rhynchaenus Pätilä S vid lada Jno 27.9. [19]43
17 Cryptophagus instabilis Det. Ha. Lindberg. Jno 12.3. [19]43
18 Liodes obesa Schmidt. Det. Stockman Pulp Mh Mesaplan i solnedgången Jno 17.7. [19]43
19 Amara Pulp. Mesaplan under ruttn. hö Jno 15.8. [19]43
20 Stenus Muukonsaari S strand vid sundet. Jno 18.3. [19]43

XML file: 

User login

Languages