n33-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

101 Hydroporus Jokela Lerstrand Jno 16.5. 1943
102 Harpalus Kangassaari. Drivgods Jno 28.5. 1943
103 Acupalpus Vårflöde i Alapappila bäcken c. ½ km nedanom landsvägen Jno 1.4. 1943
104 Hydroporus Vattenpöl vid landsvägen nära Jno rån Lappee 20.10. 1943
105 Lathrobium som 103 [Vårflöde i Alapappila bäcken c. ½ km nedaom landsvägen] Jno 1.4. 1943
106 Bledius Pulp. Mh på mesaplan i solnedgången Jno 10.7. 1943
107 Cyrtusa pauxilla Schn. Det. Stockmann Pulp. Mesaplan Jno 8.6. 1943
108 Galerucella Kangassaari drivgods Jno 28.5. 1943
109 Bryaxis Pulp Mh på mesaplan Jno 21.5. 1943
110 Epuraea terminalis Det. Ha Lindberg Lappee 7.5. 1943
111 Protinus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 3.4. 1943
112 Atomaria apicalis Det. Ha Lindberg Kattelussaari S. i stranden av N. Ketvele viken Taipalsaari 25.3. 1943
113 Proteinus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
114 Cryptopagus [Cryptophagus] pseudodentatus. Det. Ha. Lindberg som 112 [Kattelussaari] [S.] [i stranden av N. Ketvele viken] Taipalsaari 25.3. 1943
115 Staphylinus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
116 Anomala Honkalahti. Åsgropen utanför brädgården Jno 20.6. 1943
117 Amara som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
118 Quedius Vitjamäki. Under ruttn. hö vid lada. Jno 5.9. 1943
119 Ceuthorrynchus [Ceutorhynchus] Tronsböle. Mh på äng Tenala 20.9. 1943
120 Enochrus M.S. Lillviken. I stranden Jno 30.5. 1943

[ei sivunumeroa]

121 Liodes ovalis Schmidt. Det. Stockmann som 106 [Pulp.] [Mh] [på mesaplan i solnedgången] Jno 10.7. 1943
122 Melasoma Pappilanniemi Lauritsala 29.6. 1943
123 Lathridius Pulp. I aspvedkas Jno 27.6. 1943
124 Gymnetron som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
125 Mordella Kaukas Inne i Selsa-fabriken Lauritsala 26.7. 1943
126 Gymnetron som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
127 Acupalpus som 120 [M.S.] [Lillviken. I stranden] Jno 30.5. 1943
128 Acupalpus c. ½ km V om Ilottula tegelbruk vid bäckens utflöde i Saimen Lappee 7.5. 1943
129 Metabletus Åsgropen vid Honkalahti brädgård. Under Thymus Jno 26.6. 1943
130 Monochamus Jokela. På vedkas Jno 20.6. 1943
131 Rhynchaenus Pulp Mh från träd vid mesaplan Jno 10.6. 1943
132 Mycetoporus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
133 Corticaria som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
134 Scymnus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
135 Scymnus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
136 Stenus Leppälä å vid Jokela Lersandstrand Jno 15.5. 1943
137 Heterocerus Sumpstrand vid Leppälä å ovanom landsvägen Jno 22.5. 1943
138 Orchesia S. på ängar vid lada S om Yläpappila Jno 21.11. 1943
139 Mycetoporus som 111 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 3.4. 1943
140 Hydrobius Pulp. Mh på mesaplan Jno 25.8. 1943

XML file: 

User login

Languages