n33-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

262 Saprinus Pulp Mesaplan. Kråkas Jno 12.6. 1944
264 Dictyopterus [Dictyoptera] I Saimen nära L[?] Jno 8.6. 1944
266 Trichis morio [?] Det. Ha Lindberg Jno 31.8. 1944
268 Quedius Ketvele. S i skogen vid Kurpanlahti Taipalsaari 8.10. 1944
270 Aphodius arenarius Ol. Det. Ha Lindberg M.S. V-udden. Drivgods NV-storm Jno 29.5. 1944
275 Omosita Som 262 [Pulp Mesaplan. Kråkas] Jno 25.6. 1944
276 Meloe På landsvägen c. 2 km V om kyrkan Jno 28.5. 1944
277 Cerylon Lauritsala 22.4. 1944
278 Philonthus Tirilä. S vid lador o i ängskanter Lauritsala 6.5. 1944
279 Phytonomus Som 278 [Tirilä. S vid lador o i ängskanter] Lauritsala 6.5. 1944
280 Bradycellus Lauritsala 22.4. 1944
281 Phyllodrepa Ilottula-Muukkola S vid lador o. i ängskanter Lappee 27.10. 1944
282 Ilottula. S vid lada o i skog Lappee 15.10. 1944

[ei sivunumeroa]

1 Hylecoetus Suokumaa. Björnstubbe Jno 21.5. 1945
2 Dendrophilus Muukonsaari vid sundet I myrstack Jno 20.3. 1945
3 Apion Honkalahti. Åsgropen vid brädgården Under timjan Jno 28.7. 1945
4 Monotoma Som 2 [Muukonsaari vid sundet I myrstack Jno 30.3. 1945
5 Dendrophilus Som 2 [Muukonsaari vid sundet I myrstack Jno 30.3. 1945
6 Epuraea nobilis Rtt. D. Göberg [Sjöberg?] 1950 Pulp. S. trädgårds avfall Jno 1.10. 1945
7 Hister Pulp. Mesaplan. Kospillning Jno 15.6. 1945
8 Hister Som 7 [Pulp. Mesaplan. Kospillning] Jno 15.6. 1945
9 Atheta S. vid lador c. 1 km S om kyrkan Jno 21.10. 1945
10 Hydrobius Suomensalos N-strand. S Jno 10.5. 1945
11 Atheta S vid lador c. 1 km S om kyrkan Jno 21.10. 1945
12 Byctiscus Tiimola. På ung asp. Jno 29.7. 1945
13 Trogophloeus Pulp. Mesaplan S Jno 9.4. 1945
14 Lomaechusa [Lomechusa] Nära Tapiola järnvägshaltpunkt. I tallstubbe med myror Jno 13.5. 1945
15 Coelambus Vesikkola. Vattenpöl vid äng Jno 2.8. 1945
16 Mycetoporus Suomensalo Ö. stranden I stranstenarna [strandstenarna] Jno 6.5. 1945
17 Gymnetron Suomensalo V-stranden Jno 3.6. 1945
18 Agabus nigroaeneus[?]. Det. Ha Lindberg Haukilahti. "Punkaharju" sjön. Vattensamling med torvbotten Jno 18.8. 1945
19 Elater Nära Tapiola järnvägshaltpunkt. I tallstubbe Jno 13.5. 1945
20 Aphodius Pulp Mesaplan. Kospillning Jno 16.6. 1945

XML file: 

User login

Languages