n33-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Myrmetes Tronsböle, Vimonböle S. myrbo i skogen bakom Lövbergs Tenala 24.4. 1945
62 Graphoderes [Graphoderus] Tronsböle Vinbergs träsk Tenala 14.9. 1945
63 Coccinella Tronsböle Mh på äng Tenala 12.9. 1945
64 Emphylus Som 61 [Tronsböle, Vimonböle S. myrbo i skogen bakom Lövbergs] Tenala 24.4. 1945
65 Aphodius Vägen till Kilteinen. Hästspillning Jno 28.5. 1945
66 Monotoma Som 61 [Tronsböle, Vimonböle S. myrbo i skogen bakom Lövbergs] Tenala 24.4. 1945
67 Apion Honkalahti. Åsgropen vid brädgården under timjan Jno 28.7. 1945
68 Laemophloeus Suomensalo E-strand. I strandstenarna Jno 6.5. 1945
69 Helophorus Som 68 Jno 6.5. 1945
70 Dryocetes [Dryocoetes] Suomensalo V-stranden Jno 3.6. 1945
71 Staphylinus Tronsböle Vimonböle Under sten i ängskant vid Lövbergs Tenala 24.4. 1945
72 Limnobaris Tronsböle Gungflyet i Vinbergs träsk Tenala 14.9. 1945
73 Pterostichus Som 71 [Tronsböle Vimonböle Under sten i ängskant vid Lövbergs] Tenala 24.4. 1945
74 Aphodius Pulp Mesaplan Kospillning Jno 16.6. 1945
75 Halyzia Tronsböle Vimonböle S Tenala 24.4. 1945
76 Airaphilus Som 75 [Tronsböle Vimonböle S] Tenala 24.4. 1945
77 Quedius Tronsböle. S i sjöstranden på W-sidan Tenala 17.9. 1945
78 Chrysomela Suomensalo S E strand Jno 1.6. 1945
79 Acrotrichis Tronsböle Under tång i stranden mot Bromarv Tenala 17.9. 1945
80 Aphodius Lappvik. Sandstrand Tenala 13.9. 1945

[ei sivunumeroa]

81 Anthonomus Som 68 [Suomensalo E-strand. I strandstenarna] Jno 6.5. 1945
82 Galerucella Som 75 [Tronsböle Vimonböle] [S] Tenala 24.4. 1945
83 Tychius Som 75 [Tronsböle Vimonböle S] Tenala 24.4. 1945
84 Cantharis På plank nära järnvägshaltpunten [järnvägshalpunkten] Lauritsala 15.6. 1945
85 Grypus Tronsböle Mh på ängsmark Tenala 16.9. 1945
86 Graphoderes [Graphoderus] Tronsböle I vinbergs träsk Tenala 14.9. 1945
87 Trichocellus Tronsböle. Vimonböle. S Tenala 24.4. 1945
88 Hydroporus pubescens Det. Ha Lindberg Tronsböle. Vimonböle. Vattenpöl Tenala 14.9. 1945
89 Cartodere Pulp. S avskrädeshög vid svinstian Jno 11.10. 1945
90 Atomaria Som 89 [Pulp. S avskrädeshög vid svinstian] Jno 18.11. 1945
91 Pterostichus Suomensalo E-strand Jno 6.5. 1945
92 Caenocaelis [Caenoscelis] Som 89 [Pulp. S avskrädeshög vid svinstian] Jno 6.10. 1945
93 Harpalus Honkalahti I åkerren under sten nedanför Hiidenmäki Jno 23.8. 1945
94 Harpalus Som 93 [Honkalahti I åkerren under sten nedanför Hiidenmäki] Jno 25.8. 1945
95 Helophorus Som 91 [Suomensalo E-strand] Jno 6.5. 1945
96 Ptilium Som 89 [Pulp. S avskrädeshög vid svinstian] Jno 4.10. 1945
97 Oxypoda Pulp. Mesaplan. Kospillning Jno 17.6. 1945
98 Oxypoda Som 97 [Pulp. Mesaplan. Kospillning] Jno 17.6. 1945
99 Staphylinus Som 97 [Pulp. Mesaplan. Kospillning] Jno 20.6. 1945
100 Acrotrichis Som 87 [Tronsböle. Vimonböle. S] Tenala 24.4. 1945

XML file: 

User login

Languages