n33-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

21 Aphtona Jänhiälä Gungflyet i träsket vid dansbanan Jno 4.9 1946
22 Hylurgops Tronsböle under granbark Tenala 25.5 1946
23 Cercyon Vårflöde i Leppälä å ovanom landsvägen Jno 24.4 1946
24 Corticaria Munksnäs st. Hoplaxviken S. vid lada på trädgårdsland, löv Helsingfors 26.10 1946
25 Aphodius Tronsböle Mh Tenala 28.5 1946
26 Diaperis Tronsböle Björkfnöske Tenala 23.5 1946
27 Stenus Haukilahti Gungflyet i träsket nära Hottula bruk Jno 24.8 1946
28 Necrophorus Haukilahti Svamp Jno 31.8 1946
29 Notoxus som 25 [Tronsböle Mh] Tenala 25.5. 1946
30 Strophosomus S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava St Michel 8.12 1946
31 Atomaria Munksnäs. Hoplaxviken S. vid lada Helsingfors 26.10 1946
32 Longitarsus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 20.4 1946
33 Gyrinus Haukilahti Träsket vid tegelbruket Jno 1.9 1946
34 Oxytelus som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
35 Phytobius som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
36 Cryptophagus som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
37 Stenus som 32 [Vårflöde i Leppälä å o. S. vid landsvägen] Jno 20.4 1946
38 Bembibion som 32 [Vårflöde i Leppälä å o. S. vid landsvägen] Jno 20.4 1946
39 Meligethes Meltolaviken Mh i stranden Jno 22.6 1946
40 Atheta britteni ? Det. Lahtinen som 32 [Vårflöde i Leppälä å o. S. vid landsvägen] Jno 20.4 1946

[ei sivunumeroa]

41 Bruchus som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
42 Galerucella Tronsböle Vinbergs träsk. På näckrosblad Tenala 26.5 1946
43 Myllaena som 32 [Vårflöde i Leppälä å o. S. vid landsvägen] Jno 20.4 1946
44 Apion som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
45 Tachinus som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
46 Aphodius Pulp Mesaplan. Kospillning Jno 29.6 1946
47 Cryptopleurum som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
48 Atomaria som 24 [Munksnäs st. Hoplaxviken S. vid lada på trädgårdsland, löv] Helsingfors 26.10 1946
49 Apion som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
50 Acrotriches [Pulp S. avskrädeshög vid fähuset Jno 21.9 1946
51 Cryptophagus som 24 [Munksnäs st. Hoplaxviken S. vid lada på trädgårdsland, löv] Helsingfors 26.10 1946
52 Ips Tronsböle under granbark Tenala 23.5 1946
53 Stenus Vitjanmäki Mh nära bäcken i vattensamling Jno 4.8 1946
54 Aphodius som 46 [Pulp Mesaplan. Kospillning] Jno 30.6 1946
55 Atheta brunneipennis Thoms. Det. Lahtinen 1948 som 32 [Vårflöde i Leppälä å o. S. vid landsvägen] Jno 20.4 1946
56 Quedius som 46 [Pulp Mesaplan. Kospillning] Jno 8.8 1946
57 Philanthus som 25 [Tronsböle Mh] Tenala 27.5 1946
58 Apion som 30 [S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava] St Michel 8.12 1946
59 Harpalus Honkalahti S. i kom. [?] läkarens trädgård. Växtavfall Jno 30.7 1946
60 Micromalus [Micromalthus?] Tronsböle Under bark i brand området ovanför Vinbergs träsk Tenala 23.5 1946

XML file: 

User login

Languages